program2014 - MMT

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

program2014

Szint 2

HSM ANNUAL MEETING
MAY 29-31, 2014, SIÓFOK, LAKE BALATON


A MAGYAR MIKROSZKÓPOS TÁRSASÁG
ÉVES KONFERENCIÁJA
SIÓFOK, 2014. MÁJUS 29-31.


Thursday -csütörtök

14:00-14:05  Welcome – Introductory words /Köszöntés (Béla Pécz)

14:05-14:25  Regis Ravelle-Chapuis  (JEOL) Simplified operating environment optimized for TEM and latest developments


Invited, plenary lectures /Meghívott előadások
14:30 – 15:10   MS Lucas, M Günthert, F Lucas, P Gasser, Anne-Greet Bitterman, Chris Buser and Roger  Wepf (Scientific Center for Optical and Electron Microscopy (ScopeM), ETH Zurich, Switzerland) :  Bridging Microscopes: 3D correlative light & scanning electron microscopy of biological structures


15:15 – 15:55   Alp Can  (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, Sıhhiye-Ankara)  Towards understanding the potential therapeutic role of mesenchymal stem cells in human diseases


COFFEE BREAK
-kávészünet

16:15 – 16:55  Ferdinand  HOFER (FELMI &Technische Universität Graz & Zentrum für Elektronenmikroskopie Graz, Austrian Cooperative Research (ACR)  Scanning Transmission Electron Microscopy at Atomic Resolution
EMA award lecture/EMA díjas előadás


17:00 – 17:20  Rovó Zita1 István Ulbert2,3, László  Acsády1 (1IEM HAS, Budapest, Hungary; 2ICNP RCNS HAS, Budapest, Hungary; 3 PPCU FIT, Budapest, Hungary) : Drivers of the Primate Thalamus/ A főemlős talamusz driverei

17:25 -17:45   Nagy Klára H., Fanni Misják, György Radnóczi (MTA, TTK MFA) : Relation between microstructure and electrical properties of Cu-Mn thin films / Cu-Mn vékonyrétegek mikroszerkezetének és elektromos tulajdonságainak kapcsolata

17:45-18:05 Szalay Gergely1, Linda Judák1, Klaudia Spitzer1, Gabriella Nyitrai1, Gergely Katona1, Pál Maák2, Veress, M.2, Balázs Chiovini1,3, Dénes Pálfi1,3, Balázs Rózsa1,3 (1IEM HAS, Budapest 2 Dept.t Atomic Physics, Univ Technol and Economics, Budapest, 3Fac Inform Technol, Pázmány Péter Catholic Univ, Budapest) Fast three-dimensional imaging of neuronal and dendritic spine assemblies in the mouse visual cortex using GCaMP6 and two-photon microscopy. Dendrit tüskék és sejthálózatok vizsgálata GCaMP6-tal jelölt sejtekben  gyors, háromdimenzió két-foton mikroszkópia segítségével

DINNER
20:00  Wine tasting
- borkóstoló

FRIDAY
- péntek

8:30 -8:50  Radnóczi György Zoltán1, E. Dodony1, G. Battistig1, B.Pécz1, N. Vouroutzis2, J.Stoemenos2, N. Frangis2 (1MTA-TTK-MFA, 2Dept.artment of Physics, Aristotle University of Thessaloniki): In situ investigation of Ni induced crystallization in amorphous Si thin films / Ni indukált kristályosodás in-situ vizsgálata amorf Si vékonyrétegekben


8:50 – 9:10 Sáfrán György, János Szívós (2Ins Tech Phys Mat Sci, RCNS, HAS) A mapping of Mn-Al thin film phases by combinatorial TEM studies / MnAl vékonyrétegek fázistérképezése kombinatorikus TEM módszerrel


9:10 -9:30  Barna B. Péter1, Lajos Székely1, György Sáfrán1, Viktória Kis1, Martin Moser2, Paul H. Mayrhofer3, Fanni Misják1, György Radnóczi1 (1 MTA TTK MFA, Budapest; 2 MUL, Leoben, Austria; 3TU, Vienna, Austria): Role of electron-microscopy in discovering the complex pathway of structure evolution in the two-phase (Ti1-XAlX)1-yYyN alloy films/ Az elektronmikroszkópia szerepe a kétfázisú (Ti1-XAlX)1-yYyN ötvözet-rétegek  szerkezet-kialakulási folyamatainak feltárásában


9: 30 - 9:50 Horváth Péter (BRC HAS, Szeged, Finland Ins Mol Med, Helsinki): Machine learning methods for high-content microscopic data analysis

9:50 – 10:10 Kovács András (Ernst Ruska-Centre and Peter Gruenberg Institute, Forschungszentrum Juelich, Germany): Nanomagnets /  Nanomágnesek

COFFEE BREAK
- kávészünet

SPONSORS talks
10:30 -10: 50
Kiszler Gábor1, Gergő Kovács1, Viktor Sebestyén Varga1, Peter Handbauer1, Béla Molnár1 (1Dept. Scanner Development, 3DHISTECH Ltd.) The whole slide confocal scanner / Konfokális mikroszkóp szkenner technológia

10:50 – 11:10 Ernst Jan Vesseur  (FEI Europe B.V.)  High Throughput 3D characterization using FIB-SEM


11: 10-11:30 Kateřina Klosová1, Libor Sedláček1 (1 TESCAN ORSAY HOLDING, a.s., Brno, Czech Republic): Unique combination of time-of-flight mass spectrometry with electron microscopy: Orthogonal TOF-SIMS analyser on TESCAN FIB-SEM system

11:30 – 11:50 Antonio Casares (ZEISS)  X ray microscopy and its applications / Röntgenmikroszkópia és alkalmazásai

 LUNCH
- ebéd

14: 00 – 14:15 Skribanek Anna1, Adrienn Dobi2, Csilla Gergely2, Pál Vági2, Katalin Solymosi2 (1UWH, Szombathely, Hungary, 2ELTE, Budapest, Hungary): Differentiation of glandular trichomes and plastids in mint (Menthaspp.) / Menta (Mentha spp.) fajok mirigyszőreinek és színtestjeinek fejlődése

 
14:15 – 14:30  Oláh Nikolett1, Levente Illés1, Attila Sulyok1, Miklós Menyhárd1, Csaba Balázsi2, Mónika Furkó2, Katalin Balázsi1 (1 ITPMS RCNS HAS, Budapest, Hungary; 2 BAY-ATI, Budapest, Hungary): Sputtered nanocrystalline TiC / amorphous C thin films for medical applications/ Porlaszott nanokristályos TiC / amorf C vékonyrétegek orvosi alkalmazásokra.


14:30 – 14:45  Suado M Abdillahi1, Tobias Maaß2, Gopinath Kasetty3, Maria Baumgarten1, Björn Walse4, Artur Schmidtchen5, Raimund Wagener2 and Matthias Mörgelin1 (1Div Infect Med, Lund, Sweden;2Cent Biochem, Cologne, Germany;3Sect Resp Med & Allergology, Lund, Sweden; 4SARomics AB, Lund, Sweden; 5 Div Dermatol Venereol, Lund, Sweden)  The von Willebrand Factor type A-like domains of collagen type VI exhibit antimicrobial activity.

14:45 – 15:00  Gyöngyösi Szilvia1, Péter Barkóczy 2 (1Debreceni Egyetem, Szilárdtestfizikai tanszék, 2FUX zRT Miskolc): Change of the microstructure in non heat-treatable aluminum alloys during the processing technology ./ Alakítható alumínium ötvözetek mikroszerkezetének változása a gyártási technológia során

15:00 – 15:15  Szocsics P1, Papp P1, Papp H1, Havas L2,3, Loke J3, Szucs I2, Maglóczky Zs1 (1Dept. Cellul Network Neurobiol IEM HAS; 2,3 St. Borbála Hospital, Tatabánya, Dept.t. of Pathology2 Psychiatry3) Impairment of pyramidal cells in primary motor cortex of schizophrenia patients/ Piramis sejtek károsodása skizofrén betegek primer motoros kérgében


15:15 – 15:30  Szívós János1,2, György Sáfrán2, Miklós Serényi2, Eszter Gergely-Fülöp2, Tivadar Lohner2
1DSMN, University of Pannonia, 2Ins Tech Phys Mat Sci, RCNS, HAS) Ordered nanopatterns in AlOx thin films prepared by UV laser treatment / AlOx vékonyrétegeken UV lézerrel létrehozott rendezett nanomintázatok 

 
15:30 – 15:45  Fogarassy Zsolt1, Mark H. Rümmeli2 , Sandeep Gorantla3, Alicja Bachmatiuk2,3, Gergely Dobrik1, Katalin Kamarás4,

László Péter Biró1, Károly Havancsák5, János L. Lábár1(1 MTA TTK MFA, Budapest, Hungary; 2 CINAP IBS, Republic of Korea; 3 IWF, Dresden, Germany; 4 MTA WIGNER, Budapest, Hungary; 5 ELTE, Budapest, Hungary) Microscopy analysis of CVD Deposited graphene on Ni (111) substrate / Ni(111)-re CVD-vel leválasztott grafén mikroszkópos vizsgálata


COFFEE BREAK
- kávészünet

16:10 – 16:25  Németh Márk, Károly Bóka, Gábor M. Kovács, Dániel Knapp, Diána Seress és Éva Preininger (Dept. Plant Anatomy, (Eötvös Loránd Univ., Budapest, Hungary): Interaction of an endophytic fungus with in vitro plant cultures / Egy endofiton gomba interakciója in vitro növényi rendszerekkel


16:25 – 16:40  Kolonits Tamás, Zsolt Czigány (Ins Technical Physics and Materials Science RCNS of HAS) Examination the possibility of application of the Monte Carlo method for study of electrondiffraction of nanocomposite materials. / A Monte Carlo módszer alkalmazása nanokompozitok elektrondiffrakciójának kiértékelésére


16:40 – 16:55  Karsai Gergely1,2, Edit Pollák1, László Molnár1,Christian Wegener2 (1University of Pécs, Hungary, 2University of Würzburg, Germany) Peptide deliberation achieved by thermogenetic tools/Peptid felszabadulás termogenetikai eszközök segítségével 

 
16:55 – 17:10  Cora Ildikó 1,2, Péter Pekker1, István Dódony2, Dóra Janovszky1 (1HAS-UM Mat. Sci. Res. G., Miskolc, Hungary; 2ELTE Dept.t. of Min.): Structure determination of apatite and Ag-Cu-Zr alloys using PED and diffraction tomography techniques /Az erdősmecskei apatit és szervetlen kristályok szerkezetvizsgálata


17:10 – 17:25   Pusztai Péter1, Henrik Haspel1, Ákos Kukovecz1,2, Zoltán Kónya1,3 (1Univ Szeged, Dept. Applied and Environmental Chemistry, 2MTA-SZTE "Lendület" Porous Nanocomposites Research Group, 3MTA-SZTE Reaction Kinetics and Surface Chemistry Research Group) Adsorbed water induced electrical conduction properties of hexagonal and monoclinic CePO4 nanowires / Hexagonális és monoklin CePO4 nanoszálak adszorbeált víz hatására változó elektromos vezetési tulajdonságainak vizsgálata


17:25 – 17:40  Anita
Steib, Mónika Mátyás, Márton Péter, Angéla Bazsó, Edit Pollák,Ildikó Somogyi, László Molnár (Dep Comparative Anat Develop Biol, Univ Pécs, Hungary) Some new aspects of the brain regeneration in earthworms/Az agyregeneráció néhány új aspektusa földigilisztákban

17:40 – 17:55  Kozma Gábor1, Dániel Madarász1, Ákos Kukovecz1,2, Zoltán Kónya1,3 (1Univ Szeged, Dept.t Applied and Environmental Chemistry, 2MTA-SZTE "Lendület" Porous Nanocomposites Research Group, 3MTA-SZTE Reaction Kinetics and Surface Chemistry Research Group) Microscopy education in Szeged at the Dept. Applied and Environmental Chemistry /Mikroszkópia oktatása a szegedi Alkalmazott és Környezeti Kémiai tanszéken

DINNER
- vacsora

19:30   GENERAL ASSEMBLY
- közgyűlés

SATURDAY
-  szombat

8:30 – 8: 50  Tobias Schwarz, Joachim Hehl, Gábor Csúcs (ScopeM, ETH Zurich, Switzerland) Super-resolution microscopy via structured illumination: possibilities and problems / Struktúrált megvilágításon alapuló szuper-felbontás: lehetőségek és problémák


8:50 – 9:20  Beatrix Peter1, †, Anna Kritharidou2, †, Zafeiroula Georgoussi1, Janos Volk1, Christos Tsamis2 Robert Horvath1 and  Eleni Makarona2,* (1MTA TTK MFA, Budapest, Hungary; 2IAMPPNM, NCSR “Demokritos”, Athens, Greece)  ZnO-based Hierarchical Templates for Cellular Cultures


9:20 – 9:40 Babits Réka, Péter Sótonyi, Bence Rácz (Dept. Anatomy, Fact. Vet. Sci, St. István University; Budapest, Hungary) Caloric-Restriction and the Hippocampus: Ultrastructural Link Between Food-Intake and Synaptic Architecture / Csökkentett kalóriabevitel és a hippokampusz: ultrastrukturális kapcsolat a táplálékbevitel és a szinaptikus szerkezet között
9:40 – 10:00  

Anna Sycheva 1,  Ádám Radányi2, Zoltán Gácsi2 (1MTA-ME Materials Science Research Group HAS, Miskolc, Hungary; 2Institute of Physical Metallurgy, Metal Forming and Nanotechnology, Uni-Miskolc,  Hungary): Studying mechanical deformation induced whiskers on pure tin surfaces by SEM / Ón rétegeken, képlékeny alakváltozás hatására keletkezett tűkristályok vizsgálata pásztázó elektronmikroszkópia alkalmazásával

10:00 – 10:15 Barkóczy Péter1 , Gyöngyösi Szilvia2 (1FUX Zrt Miskolc, 2Debreceni Egyetem, Szilárdtestfizikai tanszék): The role of the microscopy in cable manufacturing / A mikroszkópia szerepe a kábelgyártásban


COFFEE BREAK
- kávészünet

10:35 – 10:50

Papp Ibolya Zita1,2, Ákos Kukovecz1,2, Zoltán Kónya1,3 (1Univ Szeged, Dept. Applied and Environmental Chemistry, 2MTA-SZTE "Lendület" Porous Nanocomposites Research Group, 3MTA-SZTE Reaction Kinetics and Surface Chemistry Research Group) Preparation and investigation of TiO2 nanoparticles modified membranes / TiO2 nanorészecskékkel módosított membránok előállítása és jellemzése

10:50 – 11:05

Pósfai Balázs, Csaba Cserép, Panna Hegedüs, Eszter Szabadits, Tamás F. Freund, Gábor Nyiri (Workgroup of Quantitative Functional Anatomy, IEM HAS, Budapest, Hungary) Positive effects of N-acetyl cysteine in the animal model of schizophrenia / N-acetil-cisztein pozitív hatása szkizofrénia-modell állatban

11:05 – 11:20 Dobó Dorina1,2, Tamás Somogyi1, Ákos Kukovecz1,2, Zoltán Kónya1,3 (1Univ Szeged, Dept. Applied and Environmental Chemistry, 2MTA-SZTE "Lendület" Porous Nanocomposites Research Group 3MTA-SZTE Reaction Kinetics and Surface Chemistry Research Group) Synthesis and characterisation of mesoporous silica foam based titanate nanostructure composites / Titanát nanorészecskékkel adalékolt mezopórusos szilika habok előállítása és jellemzése


 11:20 – 11:35  Madarász Dániel1, Ákos Kukovecz1,2, Zoltán Kónya1,3 (1Univ Szeged, Dept. Applied and Environmental Chemistry, 2MTA-SZTE "Lendület" Porous Nanocomposites Research Group, 3MTA-SZTE Reaction Kinetics and Surface Chemistry Research Group) Modification of surface acidity of titanate nanotubes with transition-metal ions / Átmenetifém-ionokkal módosított titanát nanoszálak felületi aktív centrumainak vizsgálata


11:35 – 11:50 Ruth Helen Faram1, Viktor Kis1,3, Kristina Detzner1, Louise Kay2, Peter Magill1, Peter Somogyi1, Jeff McIlhinney1 (1Univ. of Oxford ANU, Oxford, UK; 2Dept.t. Pharmacol University of Oxford, Oxford, UK; 3Eötvös Loránd Univ. Dept.t. of Anatomy, Cell and Dev. Biol., Budapest, Hungary ) Electron microscopic analysis of the Copine-6 immunoreactive axonless interneurons in the rat forebrain / A patkány előagy Copine-6 immunoreaktív interneuronjainak elektronmikroszkópos vizsgálata


11:50 – 12:05 Puskás  Róbert1, Ákos Kukovecz1,2, Zoltán Kónya1,3 (1Univ Szeged, Dept.t Applied and Environmental Chemistry, 2MTA-SZTE "Lendület" Porous Nanocomposites Research Group, 3MTA-SZTE Reaction Kinetics and Surface Chemistry Research Group) A systematic study of carbon nanotube functionalization and purification on catalytic activity and surface properties / Szénnanocső funkcionalizálás és tisztítás katalitikus és felületi tulajdonságokra gyakorolt hatásának szisztematikus vizsgálata


12:05 – 12:20 Kiss K. Ákos1,2, János Lábár1, Béla Pécz1 (1 MTA TTK MFA, Budapest, Hungary; 2 PE Molekuláris és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Veszprém, Hungary): Grain boundary characterization by HRTEM, exemplified on hcp ZnO samples / Szemcsehatár-vizsgálat HRTEM segítségével, hcp ZnO mintán


12:20 Best Young Lecturer Award and Special Awards – announcement
- Legjobb Fiatal Előadó Díj és a különdíjak kihirdetése

Closing Remarks/ a konferencia zárása  (Béla Pécz)

LUNCH
- ebéd
departure
-  elutazás 


  
Keresés
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz