MMT története - MMT

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

MMT története

Társaság

A Magyar Mikroszkópos Társaság rövid története

Társaságunk előélete 1958-ig nyúlik vissza, amikor a MTESZ keretében működő Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület egyik szakosztályaként jött létre. Önálló egyesületeket, társaságokat az állampárti rendszer nem tűrt meg, ezért ezek csak egy csúcsszervezet hierarchikus rendszerébe betagoltan működhettek. A szakosztály neve Röntgen- és Elektronoptikai Szakosztály, első elnöke pedig Guba Ferenc volt. Mindannyiunk számára, akik kezdettől fogva végigéltük az elektronmikroszkópia forradalmi fejlődését, emlékezetesek maradnak a szakosztály nemzeti kongresszusai és klubdélutánjai, ahol mindig élénk viták zajlottak. Felejthetetlen korszak volt. Az elektronmikroszkópia rohamos expanziója következtében a röntgenesek rövidesen leváltak a szakosztályról, amelynek a neve most már Elektronmikroszkópos Szakosztály lett. Nemzetközi elismerést jelentett a magyar elektronmikroszkópiának, amikor a 80-as évek elején megkaptuk az európai regionális EM kongresszus megrendezésének a jogát. A szakosztály elnöke ekkor már Virágh Szabolcs volt. Az 1984-ben Budapesten megrendezett EUREM84-re kiváló szakmai és társadalmi programot sikerült összehozni, ami elismerő nemzetközi visszhangot keltett. A 80-as évek friss szeleket hoztak, és társaságunk úgy látta, hogy ki kell törni az elszigeteltségből, ezért felvettük a kapcsolatot az osztrák elektronmikroszkópos társasággal, akikkel felváltva rendeztük közös nemzeti kongresszusainkat a Balaton mellett vagy Ausztriában (1985 Aliga, 1987 Seggau, 1989 Salzburg, 1991 Almádi).


A rendszerváltozás végre meghozta az önállósodás lehetőségét, ami nem járt minden kockázat nélkül. Az akkori vezetőségre és rám várt az a nem könnyű feladat, hogy a MATE-tól (és a MTESZ-től) való elszakadást végigvezessük és a társaságot önálló lábakra állítsuk, pénzügyi alapjait biztosítsuk.. Így alakult meg 1990-ben a most már független Magyar Elektronmikroszkópos Társaság, amelynek tagjai első elnökül engem választottak. A függetlenné válás rejtett energiákat szabadított fel, pezsgő társasági élet alakult ki.
Szélesedtek regionális kapcsolataink is, minek következtében a kezdeti magyar-osztrák együttműködéshez csatlakozott a csehszlovák, olasz, majd a szlovén
és horvát társaság is. Közös nemzeti kongresszusaink így multilaterális, szubregionális kongresszusokká szélesedtek (1993 Parma, 1995 Magas Tátra, 1997 Portorozs, 1999 Veszprém, 2001 Lecce), ugyanakkor megmaradtak az Almádiban rendezett éves hazai elektronmikroszkópos találkozók is, amelyeknek a motorja Kovács Kristóf volt, aki 1994-tól társaságunk elnöke is lett. Ebben az időszakban egészült ki a társaság, a nemzetközi tendenciákat követve, a modern fénymikroszkópia és egyéb leképező rendszerek integrálásával, ami névváltoztatásban is megnyilvánult (Magyar Mikroszkópos Társaság). 2002-ben a társaság vezetősege reszben megújult, új elnöke pedig Kristóf Zoltán lett.
Dr. Röhlich Pál

2002-től a Társaság tagsága jelentősen gyarapodott, és egy két év alatt elérte a 100 feletti létszámot. A konferenciák szakmai színvonala is egyre nőtt, de azért sikerült megőrizni a baráti, vagy inkább családias hangulatot.

 
Keresés
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz