program 2013 - HSM

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

program 2013

Szint 2

HSM ANNUAL MEETING
MAY 23-25, 2013, SIÓFOK, LAKE BALATON
A MAGYAR MIKROSZKÓPOS TÁRSASÁG
ÉVES KONFERENCIÁJA
SIÓFOK, 2013. MÁJUS 23-25.

MAY 23, THURSDAY
14:00-14:05  Welcome - Introductory words /Köszöntés (Béla Pécz)

14:05-14:45  Invited, plenary lecture /Meghívott előadás
Hozák, Pavel (Institute of Molecular Genetics, Prága): Deciphering new roles for lipids in the cell nucleus.


14: 55 -15:15    Kovács, András (Ernst Ruska-Centre, Forschungszentrum Jülich, Germany) : "Grafén rétegek  keresztmetszetben"  /  "Graphene in cross-section"  

15:15 - 15:35    Rácz, Bence1, Il Hawan Kim2,  Hong Wang2 , Lauren Burianek2 , Richard J Weinberg3, Ryohei Yasuda4, William C Wetsel2, Scott Soderling2 (1Szent István Univ. , 2Duke Univ.,  3UNC Chapel Hill, 4Max Planck Florida Inst. Neurosci.): Disruption of Arp2/3 Results in Asymmetric Structural Plasticity of Dendritic Spines and Progressive Synaptic and Behavioral Abnormalities / Az Arp2/3 komplex szerepe a dendrittüskék aszimmetrikus szerkezeti plaszticitásában és a progresszív szinaptikus és viselkedési anomáliák kialakulásában


COFFEE BREAK

16:00 - 16:20   Czigány,  Zsolt (Inst Technical Physics & Materials Science, RCNS,HAS) : HRTEM Image Simulation of Model Structures for Fullerene-Like and Metallic Nanotructures /Fullerénszerű és fémes nanoszerkezetek modelljeinek HRTEM képszimulációja

16:20 - 16:40   Baumgarten, Maria (Dept Clinical Sciences, Lund Divison of Infection Medicine, Lund, Sweden) : Electron microscopy sample preparation - routine or challenge?
(figures)

16:40 - 17:00   Kiss, Ákos Koppány, János Lábár (HAS RCNS ITPMS Thin Film Physics Dept ): Investigation of grain boundaries based on orientation mapping
/ Orientációtérképezésen alapuló szemcsehatár-vizsgálat

17:00 - 17:20   Spitzer, Klaudia1, Attila Kaszás1,4, Gergely Szalay1, Róbert Nagy2, Gergely Katona1, Pál Maák3, Máté Veress3, Dénes Pálfi2, Balázs Chiovini1, Christophe Bernard4, Balázs Rózsa1,2 (1Two-Photon Imaging Center (TPIC), IEM HAS, 2TPI Lab, FIT, Pázmány Péter Catholic University, 3 Dept Atomic Physics, Budapest Univ Technol &Economics, 4 Faculté de Médecine de la Timone, INSERM UMR1106, Marseille, France) : Three-dimensional population measurement in complete hippocampal preparations during rhythmic oscillations
/ Spontán populációs aktivitás vizsgálata teljes hippokampusz preparátumban három dimenziós mérésekkel

17:20 -17:40   Kállai, Kinga, Péter Barkóczy (Univ Miskolc, Inst Materials Science): Examination of the precipitation of Al6Mn phase in aluminum-manganese alloys by correlative microscopy / AlMn6 vegyületfázis hőkezelés hatására bekövetkező kiválási folyamatának vizsgálata korrelatív mikroszkópia felhasználásával

17:40 -17:55   Plattner, Viktor (IEM HAS): Cryo-electron tomography (Zurich, 2013 Winterschool) / Krio-electron tomográfia (Zürich, 2013 Winterschool)

17:55 -18:10   Takács, Ágnes (RCNS,HAS): EBSD Short Course in Padova - Report about the 10th EMAS Regional Workshop / EBSD kurzus Padovában - Beszámoló a 10. EMAS Reginális Rövidkurzusáról

DINNER
20:00 Wine tasting

MAY 24, FRIDAY

8:30 -8:55   Brunetti, Guillaume (JEOL) : Advanced technology for Analytical Electron Microscopy by using Aberration Corrected Transmission Electron Microscope


8:55 -9:15   Kiszler, Gábor (3DHISTECH Ltd.) Innovative technology in virtual microscopy


9:15 -9:35   Steve Hant (FEI) : Analytical transmission electron microscopy in the third dimension

9:35 -9:55   Herbert Pavlicek (Carl ZEISS) : Innovations in SEM microscopy /Innovatív fejlesztések a SEM mikroszkópiában   

9:55 -10:10   Otrokocsi, Lilla, Beata Sperlagh, Agnes Kittel (IEM HAS): Let’s count synapses! Searching for a connection between P2rX7, the number of spine synapses in the dentate gyrus and depression. Stereologic analysis
/  Számoljunk szinapszisokat! A P2X7 receptor, a gyrus dentatus tüskeszinapszis-száma és a depresszió közötti kapcsolat keresése. Sztereológia vizsgálat

10:10 -10: 25   Misják, F,  K. Nagy, P. Szommer, Zs. Czigány, G. Radnóczi  (HAS RCNS ITPMS): Characterisation of Cu-Mn alloy films as a function of composition
/ Cu-Mn ötvözet rétegek jellemzése az összetétel  függvényében


COFFEE BREAK

10:40 -11:00    Papp, Ibolya Zita, Dániel Kővári, Ákos Kukovecz  (Univ Szeged): Preparation of zinc-oxide nanoparticles modified glass surfaces and the investigation of its photocatalytic properties
/ Cink-oxid  nanorészecskékkel módosított üvegfelületek előállítása  és fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata

11:00 -11:20   Biró, Domokos2, M.F Hasaneen1, Lajos Székely1 , Miklós Menyhárd 1, Sándor Gurbán 1, Péter Pekker3, Dódony István4, Péter B.Barna1  (1HAS RCNS ITPMS,  2Faculty of Technical and Human Sciences, Sapientia-Hungarian University of Transylvania, 3 Bay Zoltán Nonprofit Kft, 4 Eötvös University,Natural Sciences): Crossover between the 001 and 111 textures in TiN hard coatings related to the variation of the oxygen concentration
/ Az oxigén koncentrációjának változásához kötődő 001/111 textúra-váltás TiN kemény bevonatokban

11:20 -11:40   Szőnyi, András (IEM HAS) : Glutamate receptors in raphe-hippocampal synapses
/A raphe-hippokampális szinapszisok glutamát receptorainak vizsgálata

11:40 -12: 10   EMA előadás

LUNCH

14:00 -14:45   Invited, plenary lecture /Meghívott előadás
Nobuo Tanaka, (Nagoya University) Development of environmental HVEM and progress of reaction science in Nagoya University

14:45 -  15:05   Kis, Viktor (Eötvös University): Low temperature embedding of biological specimens: advantages and limitations / Biológiai minták alacsony hőmérsékletű beágyazása: előnyök és korlátok

15:05 -15:25   Szívós János (Inst Technical Physics & Materials Science, RCNS,HAS ): UV laser nanopatterning of aluminium-oxide thin films / Aluminium-oxid vékonyrétegek nanomintázása UV lézerrel


15: 25 -15:45   Pásztor, Lilla 1, Tibor Bartha +, József Padányi +, Péter Barkóczy 1 (Univ Miskolc, Inst Materials Science +Nemzetvédelmi Egyetem):  Microstructure of cannons and cannon-balls / Ágyúk és ágyúgolyók mikroszerkezete

COFFEE BREAK

16:00 – 16:20   Dobó, Dorina, Zoltán Győri, Viktor Havasi, Ákos Kukovecz, Zoltán Kónya (Univ Szeged) : Synthesis and characterisation of porous silica foam based phosphorescent stroncium-aluminate composites
/ Foszforeszcens stroncium-aluminát adalékolt pórusos szilika-hab kompozitok szintézise és karakterizálása

16:20 -16:40   Buchholcz, Balázs 1, ÁkosKukovecz2,3, Zoltán Kónya 1,2 (1MTA SZTE,   2“Lendület” Pórusos Nanokompozitok Kutatócsoport, Szeged  3Univ Szeged) : Synthesis and characterization of nitrogen-doped titanate nanotubes
/ Nitrogénnel adalékolt titanát nanocsövek előállítása és jellemzése

16:40 -17:00   Dudok,  Barna1,  László Barna1, Eszter Szabadits1, Szilárd Szabó1, Stephen Woodhams1, Rita Nyilas1, Christopher Henstridge1, Balázs Pintér1, Masahiko Watanabe2, Sang-Hun Lee3, Ivan Soltesz3, István Katona1 (1IEM HAS, Budapest, Hungary; 2SMU, Sapporo, Japan; 3UCI, Ivine, USA; 4ImmunoGenes, Budakeszi, Hungary): Application of STORM super-resolution microscopy on identified neurons to investigate CB1 cannabinoid receptors
/ STORM szuperrezolúciós mikroszkópia alkalmazása azonosított idegsejteken CB1 kannabinoid receptorok vizsgálatára

17:00 -17:20   Havasi, Viktor, Zoltán Győri, Ákos Kukovecz, Zoltán Kónya (Univ Szeged) : Synthesis and characterization of Ho3+ co-doped SrAl2O4:Eu2+ ,Dy3+ phosphors in order to using them as downconverter composites with quantum dots
/ Ho3+ ko-aktivált SrAl2O4:Eu2+ ,Dy3+ foszforok szintézise és jellemzése, valamint alkalmazásuk quantum dotokkal alkotott kompozitokban

17:20 -17:40   Sántha, Petra1, Szilvia Veszelka1, Lóránd Kiss1, Fruzsina R. Walter1, Zita Oláh2, Andrea E. Tóth1, Alexandra Bocsik1, Magdolna Pákáski2, János Kálmán2, Ágnes Kittel3, Mária A. Deli1 (1Inst Biophys, BRC, HAS Szeged, 2Alzheimer’s Disease Research Centre, Dept Psychiatry, University of Szeged,  3IEM HAS) : Effects of stress on the blood-brain-barrier: microscopic studies on rat brain sections
/ Stressz hatása a vér-agy-gátra: mikroszkópos vizsgálatok patkány agymetszeteken

17:40 -18:00   Nyírő-Kósa, Ilona (Pannon Univ) : Ikresedés és rétegződési hibák maghemit-magnetitben / Planar defects in synthetic magnetite/maghemite nanocrystals. 


DINNER

19:30   GENERAL ASSEMBLY


MAY 25, SATURDAY

8:30 -8:50   Sáfrán, György, Olga Geszti (HAS RCNS ITPMS): HRTEM measurements of lattice parameter changes in nanocrystals / Nanokristályok rácsparaméter változásainak nagyfeloldású transzmissziós elektronmikroszkópos (HRTEM) mérése

8:50 -  9:10   Hasaneen, M.F. 1, D. Biro2, L. Székely1, P. Nemes-Incze1and P.B. Barna1 * (1HAS RCNS ITPMS , 2Faculty of Technical and Human Sciences, Sapientia-Hungarian University of Transylvania) : Substructure in the columnar crystals of the Ti0.45O0.20N0.35 oxynitride thin film
/ A Ti0.45O0.20N0.35 oxinitrid vékonyrétegek egykristály oszlopaiban kialakult finomszerkezet

9:10 - 9:30   Bocsik, Alexandraa, Fruzsina R. Waltera, Szilvia Veszelkaa, Lajos L. Nagye, Monika Vastagb, Lívia Fülöpc, Piroska Szabó-Révészd, Mária A. Delia (a Inst Biophys, BRC HAS, Szeged; b Gedeon Richter Ltd. Budapest, c Dept  Med Chem,  d Dept  Pharmaceut Technol, Univ Szeged) : Opening intracellular junction of brain endothelial and intestinal epithelial cells with peptides
/Sejtek közötti szoros kapcsolatok nyitása peptidekkel endotél- és epitélsejteken

9:30 -9:50   Szabó, Mária1, Buchholcz Balázs2, Kónya Zoltán1,2, Kukovecz Ákos1,3 (1Univ Szeged, 2MTA SZTA, 3“Lendület” Pórusos Nanokompozitok Kutatócsoport, Szeged) Preparation and modification of vanadium-oxide nanowires / Vanádium-oxid nanoszálak előállítása és módosítása

9:50 -10:10   Pintér Csordás, Anna1, Barbara C. Oberländer2 (1Centre for Energy Research, HAS, 2Inst  Energiteknikk, Kjeller, Norway) :  Image analytical results in nuclear research  / Képanalitikai eredmények a nukleáris kutatásban

10:10 -10:30   Barti, Benjámin,  Viktor Kis (Eötvös University): Ultrastructural analysis of single labelled glial cells  / Egyedileg jelölt gliasejtek elektronmikroszkópos vizsgálata

COFFEE BREAK

10:50 -11:10   Takács, Katalin Tünde, Gábor  Soós, Péter  Barkóczy (Univ Miskolc, Inst Materials Science): Metallography of low melting point alloys / Alacsony olvadáspontú fémek metallográfiai vizsgálata

11:10 – 11:30   Rónavári, Andrea a, Balázs Buchholczc, Ákos Kukovecza,b, Zoltán Kónya a,c (aUniv Szeged, b“Lendület”Pórusos Nanokompozitok Kutatócsoport, Szeged, cMTA SZTE) :  Structure and stability of pristine, Bi and/or Sb decorated titanate nanotubes
/ Bi és/ vagy Sb-nal dekorált titanát nanocsövek szerkezete és stabilitása

11:30 -11:50   1Bardóczy, Zsuzsanna, 1,2Tamás Molnár,  1,2Imre Kalló  (1Lab Endocrine Neurobiol IEM HAS, 2Fac Information Technol, Pázmány Péter Catholic Univ) : Detection of immunocytochemical signal: ensuring visibility and fine anatomical localization concurrently / Immuncitokémia jel detektálása: láthatóság és finom anatómiai lokalizáció együttes érvényesítése

11:50 -12:10   Kolonits Tamás (HAS RCNS ITPMS Thin Film Physics Department): Computer simulation for study of electrondiffraction of nanocomposite materials / Számítógépes szimuláció nanoszemcsés anyagok elektrondiffrakciójának vizsgálatára

12:10 -12:30   Horváth, Áron, Diána Seres, Dániel G. Knapp, Pál Vági, Gábor M. Kovács (Dept Plant Anatomy, Eötvös Loránd Univ, Budapest): Optimization of a fluorescence in situ hybridization method for the examination of plant-fungus interactions
/Fluoreszcens in situ hibridizációs módszer optimalizálása növény-gomba kölcsönhatások vizsgálatára

12:30 - 12:50     Pécz, Béla1, Péter B. Barna1, István Kovács1, György Radnóczi1, Stan Veprek2 (1HAS RCNS ITPMS, 2 Dept Chemistry, Technical University Munich, Germany): Identification of the Si3N4-like grain boundary tissue phase by TEM methods in nc-TiSiN hard coating deposited by unbalanced magnetron sputtering
/ A Si3N4 szemcsehatár-fázis azonosítása magnetron-porlasztással előállított nanokristályos TiSiN kemény bevonatokban TEM módszerekkel

12:50 Best Young Lecturer Award and Special Awards -announcement / Legjobb Fiatal Előadó Díj és a különdíjak kihirdetése
Closing Remarks/ a konferencia zárása  (Béla Pécz)

LUNCH
DEPARTURE

 
Keresés
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz