konferencia 2017 - MMT

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

konferencia 2017

 
 
                     HSM ANNUAL MEETING       A MAGYAR MIKROSZKÓPOS TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA
 
MAY 11-13 2017, SIÓFOK, LAKE BALATON
 
Prémium Hotel Panoráma,  Beszédes J. sétány  80.
 
 
 
 
THURSDAY
 
 
14:00-14:05         Welcome – Introductory words /Köszöntés (Béla Pécz)
 
 
Invited, plenary lecture /Meghívott előadás
 
14:05-14:50          Ernst H.K. Stelzer (Physical Biology, Goethe Universität, Frankfurt am Main, Germany)
 
 
 
15:00- 15:30         EMA award lecture presented by the winner in Material Science : Imre Pozsgai
 
 
COFFEE BREAK
 
 
16:00 16:25      Evelyn Orsó1, Horst Robenek2, Gerhard Liebisch1, Werner Kramer3 and Gerd Schmitz1 (1UKR Inst.  Clin. Chem. Labor. Med., Regensburg;2Leibniz Inst. f. Atheroscler. Res., Muenster; 3Sanofi-Aventis Germany Ltd., Frankfurt am Main, Germany): Ezetimibe decreases cholesteryl ester content in human monocyte-derived macrophages and modifies cellular distribution of CD13 / Az ezetimibe csökkenti emberi monociták/makrofágok koleszterinészter tartalmát és módosítja a CD13 sejten belüli eloszlását
 
               
 
16:25 – 16:45      György Sáfrán, Ildikó Cora, Zsolt Fogarassy, János Szívós, Miklós Fried, Tivadar Lohner, Miklós Serényi (MTA EK MFA, Hungary) A method for the micro-combinatorial TEM study of binary thin films/Kétkomponensű vékonyrétegek mikro-kombinatorikus TEM vizsgálati módszere
 
 
16:45 – 17:05       Katalin Solymosi1, Renáta Ünnep2, Andrei Herdean3, Oskar Johansson3, Ottó Zsíros4, Gergely Nagy2,5, Björn Lundin3, Győző Garab4 and Cornelia Spetea3 (1ELTE, Hungary; 2Wigner RCP, Hungary; 3Univ Gothenburg, Sweden; 4BRC, Hungary; 5Paul Scherrer Institute, Switzerland): Many questions and few answers about the role of ion channels and transporters in plastid structure (and function) / Az ioncsatornák és transzporterek szerepe a színtestek szerkezetében és működésében: sok kérdés - néhány válasz
 
 
17:05 -17:25      Adél Sarolta Rácz1, Attila Sulyok1, Gábor Vértesy1, Zsolt Kerner1, Miklós Menyhárd1 (1Centre for Energy Research, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary): Nano-sized SiC rich composite coatings produced by noble gas ion mixing/ Szilícium-karbidban gazdag nano-védőréteg előállítása  nemesgázokkal történő ionkeveréssel
 
 
 
 
19:00    DINNER       -  Vacsora                20:00  Wine tasting / Borkóstoló
 
FRIDAY
 
 
9:00 - 9:50 Invited, plenary lecture
 
Ute Kaiser (Central Facility for Materials Science Electron Microscopy, Ulm University, Germany)
                              Performance and first results of the Cc/Cs-corrected 20-80kV SALVE microscope
 
 
9:50 -10:15           Anil Yalcin (Thermo Fisher Scientific (formerly FEI); Eindhoven, The Netherlands) : Integrated Differential Phase Contrast (iDPC) STEM: low Z investigations and imaging beam sensitive materials with high S/N ratio
 
10:15 -10:40         Guillaume Lathus (JEOL (EUROPE) SAS, 1 Allée de Giverny, 78290 Croissy-sur- Seine, France) JEOL Cold FEG Family
 
               
 
COFFEE BREAK
 
 
 
 
11:2011:40      Gábor Steinbach1, Gábor Sipka2, István Pomozi3, Győző Garab2 (1Institute of Biophisics, BRC HAS, Szeged, Hungary; 2Institute of Plant Biology, BRC HAS, Szeged, Hungary; 3Drem Ltd., Budapest, Hungary): Biological Applications of Differencial polarization Laser Scanning Microscopy (DP-LSM) / Biológiai alkalmazások differenciálpolarizációs lézer pásztázó mikroszkópra (DP-LSM)
 
11:40 12:10       Investiture of the 2016 diplomes of the Foundation of Hungarian Electron Microscopy
 
                                 A Magyar Elektronmikroszkópos Alapítvány 2016-os okleveleinek átadása
 
                               lecture presented by the winner of the EMA award in Life Science :  Katalin Szigeti
 
                              
 
               LUNCH   from 1:00 pm
 
 
15: 00 – 15:20      Dániel S. Berkesi1,2, András Sápi1, Ákos Kukovecz1,2, Zoltán Kónya1,3 (1SZTE, AKKT, Hungary; 2MTA-SZTE "Lendület", Hungary; 3MTA-SZTE, React.Kin.RG., Hungary): Preparation and characterization of Pt-CoO nanostructures / Pt-CoO nanostruktúrák előállítása és karakterizálása
 
 
15:20 – 15:50       Péter Horváth1,2 (1BRC HAS, Szeged, Hungary,  2Finnish Inst Mol Med,Helsinki, Finland) Life beyond the pixels: Drug discovery using machine learning and image analysis methods / Élet a pixelek mögött: Gyógyszerkutatás gépi tanulás és képi analízis segítségével
 
 
15:50 – 16:10        Dorina G. Dobó1,2, Dániel Berkesi1, Ákos Kukovecz1,2, Zoltán Kónya1,3 (1SZTE, AKKT, Hungary, 2MTA-SZTE "Lendület", Hungary; 3MTA-SZTE, React.Kin.RG., Hungary): Synthesis and characterization of functionalized silica nanospheres / Funkcionalizált szilika gömbök szintézise és karakterizálása
 
 
16:10 –16:30         Tamás Balassa (BRC HAS, Szeged, Hungary)  ACC softwer … /ACC – Szoftver egysejt-alapú mikroszkópos adatfeldolgozáshoz

 
 
16:30 – 16:50      Imre Szenti1, Fan Tu2, Martin Dorst2 , Zoltán Kónya1,3, János Kiss3, Hans-Peter Steinrück2, Hubertus Marbach2 (1SZTE, AKKT, Hungary; 2Physikalische Chemie II, FAU, Germany; 3MTA-SZTE, React.Kin.RG., Hungary) Fabrication of carbon nanostructures on metal deposits prepared by EBID / Szén nanoszerkezetek előállítása elektronsu:gárral segített fémleválasztással
 
 
COFFEE BREAK
 
 
17:15 – 17:40     Gergely Szalay1, Linda Judák1, Gergely Katona1,3, Pál Maák4, Katalin Ócsai3, Máté Veress4, Zoltán Szadai1,2, Tamás Tompa2, Balázs Chiovini1,2, Balázs Rózsa1,2 (1Two-Photon Imaging Center, IEM HAS. 2Two-photon laboratory, PPKE ITK. 3MTA-PPKE ITK-NAP B, PPKE-ITK.4Department of Atomic Physics, BME) Fast 3D imaging of neuronal and dendritic spine assemblies in the visual cortex to understand neuronal computation in behaving animals /Dendritikus és szomatikus hálózatok vizsgálta gyors 3D képalkotás segítésével éber, viselkedő egerekből
 
 
17:40 – 18:00      G.Z. Radnóczi1*, D. Knez2, F. Hofer2, N. Frangis3, N. Vouroutzis3, J. Stoemenos3, and B. Pécz1 /1 MTA EK MFA, Budapest, 2Graz University of Technology, 3Aristotle University of Thessaloniki/  STEM study of NiSi2/Si interface at inclusion boundaries / Szilíciumban keletkezett NiSi2 zárványok határfelületének STEM vizsgálata
 
 
18:00 – 18:20      Magdolna Dani1, Anna Skribanek1, Péter Molnár1,  Attila J. Kovács1(1ELTE SEK TTK Hungary): Palea and lemma differentation characters of Festuca pratensis taxa/A palea és lemma differenciáló taxonómiai bélyegei a Festuca pratensis taxonoknál
 
 
18:20 – 18:40      J. Szívós, M. Serényi, Sz. Pothorszky, G. Sáfrán (ITPMS CER HAS, Budapest, Hungary) Nanopatterning of CoPt magnetic thin films / Mágneses CoPt vékonyrétegek nanomintázása
 
 
 
19:00 DINNER
 
 
20:00   General assembly  - including the award ceremony for the “Best pictures  competition”
          Közgyűlés és a Képpályázat díjainak átadása
 
 
 
SATURDAY
 
 
9:00 – 9:30            György Török, László Homolya (Institute of Enzymology RCNS, HAS, Budapest, Hungary): STED microscopy: beyond the barriers, facing the limits / STED mikroszkópia: túl a korláton, szemben a határokkal
 
 
9: 30– 9:50            Ildikó Cora1, Francesco Mezzadri2, Francesco Boschi2,3, Matteo Bosi3, Maria Čaplovičová4, Gianluca Calestani2,3, István Dódony5 , Béla Pécz1 and Roberto Fornari2,3 (1MTA EK MFA, Hungary; 2University of Parma, Italy; 3IMEM-CNR, Italy; 4Slovak University of Technology, Slovak Republik; 5ELTE, Hungary): TEM study of the as-deposited and annealed Ga2O3 films grown by vapor phase epitaxy / VPE-vel növesztett hőkezeletlen és hőkezelt Ga2O3 rétegek szerkezetvizsgálata
 
 
9:50 – 10:10         Bálint Rehó1, Péter Brázda1, Jan Wolfgang Krieger2, Jörg Langowski2, Katalin Tóth2, László Nagy1, György Vámosi1 (1University of Debrecen, Hungary; 2German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany): Investigation of the mobility and dimerization parameters of nuclear receptors in live cells by SPIM-FCCS and FRET / Magreceptorok mobilitásának és dimerizációjának vizsgálata élő sejtekben SPIM-FCCS és FRET segítségével
 
 
10:10 – 10:30      Ben Zine Haroune Rachid 1.2 , Filiz Cinar Sahin3, Horváth Ákos 2 , Balázsi Katalin 2, Balázsi Csaba 2(1 Óbuda University,  Budapest, Hungary ,²Centre for Energy Research, HAS, Budapest, Hungary,3 Istanbul Technical University, Maslak, Istanbul, Turkey): Study of Si3N4 addition effect on structural and mechanical properties of the 316l stainless steel / Tanulmány a 316L rozsdamentes acél szerkezeti és mechanikai tulajdonságainak megváltozásáról Si3N4 adalékolás hatására
 
 
COFFEE BREAK
 
 
11:00 – 11:20       Rebeka Fekete1, Barbara Orsolits1, Nikolett Lénárt1, Bernadett Martinecz1, Krisztina Tóth1, Csaba Cserép1, Beáta Sperlágh2, Mária Baranyi2, Ágnes Kittel2, Szilamér Ferenczi3, Krisztina Kovács3, Zsolt Boldogkői4, Előd Méhes5, Zsuzsanna Környei1, Ádám Dénes1 (1Lab Neuroimmun IEM HAS, 2Lab Mol Pharm, IEM HAS, 3Mol Neuroendocrin, IEM HAS, 4 Fac Medicine, Univ Szeged, 5Dep Biol Phys ELTE): Microglia control central neurotrophic virus infection via P2Y12-mediated signaling/ Az agyi neurotórp vírusfertőzés P2Y12-függő mikrogliális irányítása
 
 
11:20-11:40          Altantuya Ochirkhuyag1, Balázs Buchholcz1, Ákos Kukovecz1,2 and Zoltán Kónya1,3(1SZTE, AKKT, Hungary; 2MTA-SZTE "Lendület", Hungary; 3MTA-SZTE, React.Kin.RG., Hungary): Synthesis and characterization of new antimony-oxide based photocatalysts / Új antimon-oxid alapú fotokatalizázorok előállítása és jellemzése
 
 
11:40– 12:00        Csaba I. Pongor1, Stephen Woodhams1, Benjamin Barti1, Barna Dudok1, László Barna1, Masanobu Kano2, Kenji Sakimura3, Masahiko  Watanabe4, István Katona1 (IEM HAS, Budapest, Hungary; 2Dep Neurophysiol, Grad School Med, Univ Tokyo, Tokyo, Japan3; Dep Cell Neurobiol, Brain Res Inst, Niigata Univ, Niigata, Japan;4Dep Anat, Hokkaido Univ Grad School Med, Sapporo, Japan):Automated 3D analysis of confocal microscopy images by A3-DC reveals widespread molecular and cellular adaptions in the spinal nociceptive circuitry of monoacylglycerol lipase knockout mice./A monoacil-glicerol lipáz (MGL) enzim kiütésének hatására végbemenő molekuláris és celluláris adaptációk vizsgálata a gerincvelő felületeshátsó szarvában 3D konfokális képek automatikus elemzésével
 
 
12:00 – 12:20       Tamás Kolonits1, Péter Jenei2, Sándor Zsurzsa3, László Péter3, Imre Bakonyi3, Jenő Gubicza2, Zsolt Czigány1 (1ITPMS HAS, Budapest, Hungary, 2ELTE University, Budapest, Hungary, 3WIGNER RCP, Budapest, Hungary) Characterization of defect structure, mechanical properties and stability of electrodeposited nanocrystalline Ni films / Elektrokémiailag leválasztott nanokristályos nikkel rétegek hibaszerkezetének, mechanikai tulajdonságainak és stabilitásának vizsgálata
 
 
12:20                   Best Young Lecturer Award and Special Awards – announcement /Legjobb Fiatal Előadó Díj és a különdíjak kihirdetése
 
                      Closing Remarks/ a konferencia zárása  ()
 
 
LUNCH
 
departure
 
 
 
Keresés
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz