konferencia 2016 - MMT

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

konferencia 2016

 
HSM ANNUAL MEETING
 
MAY 19-21 2016, SIÓFOK, LAKE BALATON
Prémium Hotel Panoráma,  Beszédes J. sétány  80.
 
A MAGYAR MIKROSZKÓPOS TÁRSASÁG
 
ÉVES KONFERENCIÁJA
 
SIÓFOK, 2016. MÁJUS 19-21.
 
THURSDAY
 
14:00-14:05  Welcome – Introductory words /Köszöntés (Béla Pécz)
 
Invited, plenary lectures /Meghívott előadások
 
14:05-14:50     Evelyn Orsó (Ins Clin Chem & Lab Med, Univ Hospital Regensburg, Regensburg, Germany) Lamellar bodies: the Good, the Bad and the Ugly
 
15:00- 15:45      Thomas Walther ( Dep Electronic & Electrical Engineering, Univ Sheffield, Sheffield, UK) Analytical transmission electron microscopy of indium gallium nitride structures: some new approaches
 
COFFEE BREAK
 
 
16:35 – 16:55    Krisztina Anita Nagy1,2, Erzsébet Sára Bogya1,2, Ákos Kukovecz1,2 , Kónya Zoltán 1,3 ((1SZTE TTIK, Dep Appl Environ Chem, 2MTA-SZTE "Lendület" Porous Nanocomposites Res Group, Szeged, 3MTA-SZTE Reac Kinetics & Surface Chem Res Group, Szeged, Hungary): Water droplet evaporation study from porous carbon nanotube composite films / Vízcsepp párolgásának tanulmányozása pórusos szén nanocső kompozit filmekről
 
16:55 – 17:15     Dávid Mezey1,2, Linda Sulcz-Judák2, Gergely Szalay 2, Tamás Tompa 2,3, Balázs J. Rózsa1,2 (1Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary,  2IEM HAS, Budapest, Hungary,  3Univ Miskolc, Miskolc, Hungary): Two-photon calcium imaging with genetically encoded indicators in mouse primary visual cortex (V1) in vivo / Egér elsődleges látókérgi sejtjeinek két-foton mikroszkópiás vizsgálata genetikailag kódolt Ca2+ indikátorok segítségével
 
17:15 -17:35      Tamás Varga1, Henrik Haspel1, Ákos Kukovecz1,2, Zoltán Kónya1,3 (1SZTE TTIK, Dep Appl Environ Chem, 2MTA-SZTE "Lendület" Porous Nanocomp Res Group, Szeged, 3MTA-SZTE Reac Kinetics & Surface Chem Res Group, Szeged, Hungary): Structural and electrochemical properties of tungsten-oxide nanowires heat treated in ammonia atmosphere / Ammóniával hőkezelt volfrám-oxid nanoszálak szerkezetének és elektromos tulajdonságainak vizsgálata
 
17:25-17:40        Janka Simon1, Annamária Kósa1, Lívia Sarkadi3, Péter Nyitrai2, Károly Bóka1, Pál Vági1 and Éva Preininger1 (1-2 Eötvös Loránd Univ., Budapest, Hungary, 3 Szent István Univ. Budapest, Hungary): Artificial lichen-type associative system between green alga Chlamydomonas reinhardtii and ascomycetous fungus Alternaria infectoria / Mesterséges zuzmó típusú szimbiózis Alternaria infectoria gomba és Chlamydomonas reinhardtii zöld alga között
 
17:40 – 18:00      Károly Havancsák, Nóra Nagy, András Szigethy (Technoorg Linda Ltd., Budapest, Hungary) Sample preparation strategies for EBSD measurement  on SEM using high- and low-energy Ar ion beams / Kis- és nagyenergiájú Ar ionnyalábokkal végzett mintapreparálási eljárások pásztázó elektronmikroszkópos EBSD vizsgálatokhoz

19:00    DINNER                            
 
20:00  Wine tasting
 
 
FRIDAY
 
SPONSORS
 
9:00 - 9:25   Guillaume Bunetti  (JEOL, France):      Development of A New Generation Multi-Purpose Electron Microscope: JEOL F2 /  JEOL F2: A multifunkciós elektronmikroszkópok új generációja
        
9:25– 9:50    Lukáš Hladík1, Jiří Dluhoš1, Felix Reinauer2, Karel Novotný1, Jaromír Kopeček3, 1 (1TESCAN Brno, s.r.o., Brno, Czech Republic, 2EDAX-AMETEK GmbH, Wiesbaden, Germany, 3Institute of Physics ASCR, v. v. i., Prague, Czech Republic) 3D EBSD Using the Scanning Electron Microscope Equipped with Xenon Plasma Focused Ion Beam
 

9:50 – 10:10       Anil Yalcin (FEI) : Seeing is believing - Talos F200X Advanced High Resolution Analytical 3D TEM/STEM
 
OUR AWARDEES
 
10:10 – 10:30     Mihály Pósfai1, Ilona Nyirő-Kósa1, Ágnes Rostási1, Éva Bereczk-Tompa1, Ildikó Cora2, Maja Koblar3, András Kovács4  (1Univ Pannonia, Veszprém, Hungary, 2MTA MFA, Budapest,Hungary 3Jožef Stefan Ins Ljubljana, Slovenia4, Ernst Ruska-Centre, Forschungszentrum Jülich, Jülich, Germany): Nucleation, morphology, structure and composition of Mg-calcite, the dominant mineral in the mud of Lake Balaton / A Balaton iszapját alkotó Mg-kalcit képződése és tulajdonságai: heterogén kristálynukleáció, növekedés, szerkezet és összetétel
 
10:30 - 10:50       G. Radnóczi1, E. Bokányi1, Z. Erdélyi2, P.B. Barna1, F. Misják1 (1Cent Energy Res, HAS, Budapest, Hungary, 2Dep Solid State Phys, Univ Debrecen, Debrecen, Hungary) The role of the spinodal process in the growth of nanoparticles and thin films / A spinodális bomlás szerepéről nano-részecskék és nano-kompozitok  kialakulási folyamataiban.
 

COFFEE BREAK

 11:10 - 11:30   Csaba Pribenszky1,2, Eszter Losonczi1,2, Anikó Reichardt1 (1Vitrolife Kft, Budapest, Hungary; 2SZIE AOTK, Budapest, Hungary): Development of a custom microscope and method for cell fate prediction in mammalian embryology / Mikroszkóp és eljárás fejlesztése emlős embriók életképességének meghatározására

11:3011:50      Zsolt Czigány1, M. Chubarov2, M. Garbrecht2, H. Högberg2, A. Henry2(1MFA Budapest, Hungary;  2 IFM Linköping Sweden): Epitaxial growth of sp2-BN polytypes deposited by CVD  / Sp2-BN polytipek epitaxiális növesztése CVD-vel
 
Investiture of the 2016 diplomes of Foundation of Hungarian Electron Microscopy
A Magyar Elektronmikroszkópos Alapítvány 2016-os okleveleinek átadása

12:00  – 12:25 lecture presented by the winner  of EMA award in Life Science
                       Viktor Kis, Benjámin Barti, Mónika Lippai, Miklós Sass /ELTE, Budapest, Hungary/   Specialized Cortex Glial Cells Accumulate Lipid Droplets in Drosophila melanogaster

12: 25 - 12:50    lecture presented by the winner of  “Pócza Jenő” Award
                        Tamás Kolonits1, Péter Jenei2, Bence G. Tóth3, Zsolt, Czigány1, Jenő Gubicza2, László Péter3, and Imre Bakonyi3 (1ITPMS, CER, HAS, Budapest Hungary,  2Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary,  3Wigner Research Centre for Physics, HAS, Budapest, Hungary) :Characterization of Defect Structure in Electrodeposited Nanocrystalline Ni Films / Elektrokémiailag leválasztott nanokristályos nikkel rétegek hibaszerkezetének jellemzése
        
 
1:00 pm    LUNCH   
 
15: 00 – 15:20     György Zoltán Radnóczi1, Erzsébet Dódony 1, Nikos Frangis2, Nikos Vouroutzis2, John Stoemenos2, Béla Pécz1 (1MTA EK MFA, 2Aristotle Univ Thessaloniki ) Lattice matched NiSi2 tetrahedrons in Si whiskers / Rácsillesztett NiSi2 tetraéderek Si tűkristályokban
 
15:20 – 15:40      István Ábrahám (Szentágothai Research Centre, University of Pécs, Hungary) Real-time single molecule detection microscopy on live neurons/ Valós idejű egyedi molekula detekciós mikroszkópia élő neuronokon
 
15:40 – 16:00     Miklós Erdélyi1, József Sinkó1, Eric Rees2, Dániel Varga1, Tamás Gajdos1 and G. Szabó1 (1University of Szeged, Szeged, Hungary, 2University of Cambridge, UK) Origin and compensation of imaging artefacts in localization-based super-resolution microscopy/Leképezési műtermékek eredete és kompenzációja a lokalizációs optikai mikroszkópiában
 
16:00 –   16:20    Katalin Solymosi1, Zoltán Tuba2, Béla Böddi1 (1ELTE TTK, Budapest, Hungary; 2 SZIE, Gödöllő, Hungary): Peculiar plastid development in the desiccation tolerant plant, Xerophyta humilis / Sajátságos plasztiszfejlődés a kiszáradástűrő Xerophyta humilis növényben
 
16:20 – 16:40    Viktória Kovács Kis, 1, T.S. Shumilova2, V. Masaitis3 (1ITPMS CER HAS, Budapest, Hungary
2Ins Geol Komi Sci Cent Ural Branch RAS, Syktyvkar, Russia,
3Fed State Uni Ent A. P. Karpinsky Rus Geoll Res Ins, St. Petersburg, Russia): Electron diffraction and EELS study of carbon allotropes in impact diamonds / Szén allotrópok elektrondiffrakciós és EELS vizsgálata impakt gyémántban
 
16:40 – 17:00        Beáta Barabási1, Andrea Csondor1, Tamara Martín-Pozas1, Adriana Marisol Pulupa Sánchez1, Géza Antalffy3, László Siklós1, Ulises Gómez-Pinedo2, Árpád Párducz1,  Zsófia Hoyk1  (1BRC HAS, Szeged, Hungary, 2IdISSC, Madrid, Spain, 33DHISTECH Ltd., Budapest, Hungary) Effect of axotomy and 17β-estradiol on P2X7 receptor expression pattern in the hypoglossal nucleus of ovariectomized mice / Axotómia és 17β-ösztradiol hatása a nyelv alatti ideg magjában megfigyelhető P2X7 receptor expressziós mintázatra ovariektomizált egerekben
 
COFFEE BREAK
 

17:20 – 17:40    Enikő Tóth1, Péter Tóth1 ( 1Hung Inst Forensic Sci, Budapest, Hungary): Analysis of gunshot residue in forensic science/Lőmaradványok vizsgálata a kriminalisztikában
 
17:40 – 18:00    Diána Dimén1,3; Viktor Kis1,3; Melinda Cservenák1,2; Dávid Keller1,2; Lilla Menyhárt3; Éva R. Szabó1,2; János Barna2; Ted. B. Usdin4; Árpád Dobolyi1,2 (1MTA-ELTE NAP B Laboratory, Budapest, Hungary,2Semmelweis Univ, Budapest, Hungary, 3Eötvös Lóránd Univ, Budapest, Hungary,4NIMH, Bethesda, MD, USA): Ultrastructure, neurochemistry and postsynaptic targets of TIP39 positive axon terminals in the medial preoptic area of mother rats/ A TIP39 pozitív axon terminálisok ultrastruktúrája, neurokémiája és posztszinaptikus célpontjaik anyapatkányok mediális preoptikus areájában
 
18:00 – 18:20   Éva Bereczk-Tompa1, Ferenc Vonderviszt1,2, Balázs Tóth1, Mihály Pósfai1 (1Univ Pannonia, Veszprém, Hungary; 2MTA TTK, Budapest, Hungary): Synthesis of magnetic filaments/ Mágneses nanoszálak előállítása és vizsgálata
 
18:20 – 18:40   Anna Skribanek1 , Ildikó Schmidthoffer1, Magdolna Dani1 (1Univ Western Hungary, Szombathely): Invasion in the outlet chanel of the Hévíz Lake / Invázió a Hévízi-lefolyóban?
 
18:40 – 19:00 Krisztián Szigeti1, Nikolett Hegedűs1, Dániel Veres1, Zoltán Varga2, Domokos Máthé3 (1Dep Biophys & Rad Biol, Semmelweis Univ, 2Biol Nanochem Res Gr, Res Cent Nat Sci, 3CROmed Ltd ) Examination of the nanoparticles’ biodistribution by in vivo imaging modalities /  Nanorészecskék biodisztribúciójának vizsgálata in vivo képalkotással
 
 
19:00 DINNER
 
20:00  GENERAL ASSEMBLY-including the award ceremony for the “Best pictures  competition”
         Közgyűlés és a Képpályázat díjainak átadása

 
 
SATURDAY
 
 
9:00 – 9: 20        Angéla Bazsó1,2, Suzanne Hocking2, Mónika Mátyás1, Ákos Boros3, Edit Pollák1, Stephen Sturzenbaum2, László Molnár1 (1Dept Comp Anat & Dev Biol, Univ Pécs, 2Fac Life Sci & Med, King’s College London, 3Lab Virol, Regional Ins State Public Health Ser, Pécs) Structural, functional and molecular genetic fingerprints of brain regeneration in the earthworm Eisenia andrei /Az agyregeneráció struktúrális, funkcionális és molekuláris genetikai nyomjelzői az Eisenia andrei (Clitellata, Annelida) földigilisztában.
 
9: 20– 9:40          Dávid Kovács1, Nóra Igaz1, Zsolt Rázga2, Zoltán Kónya3, Imre M. Boro1, Mónika Kiricsi1 (1SZTE, Dept. of Biochem &Mol. Biol. Szeged, Hungary; 2SZTE, Inst. of Pathol, Szeged, Hungary; 3SZTE, Dept. of Applied & Environ. Chem, Szeged, Hungary.): Modulating chromatin structure and DNA accessibility by deacetylase inhibition enhances the anti-cancer activity of silver nanoparticles/A hiszton-deacetiláz enzimek gátlása fokozza az ezüst nanorészecskék tumor-ellenes hatását.
 
9:40– 10:00        Bernadett  Martinecz1, Gergely Szalay2, Nikolett Lénárt2, Zsuzsanna Környei2, Barbara Orsolits2, Linda Judák1,3, Eszter Császár2, Rebeka Fekete2, Brian L. West4,  Gergely Katona3, Balázs Rózsa1,3,  Ádám Dénes2  (1IEM HAS, Budapest, Hungary, 2Two-Photon Imaging Cent, IEM HAS, Budapest, Hungary, 3ITK, Pámány Péter Univ, Budapest, Hungary) The role of microglia/ neuron interaction in brain injuryMikroglia-neuron interakciók szerepe az agyi gyulladásos folyamatokban
 
10:00 – 10:20   Koppany Levente Juhász1, M. Szabo1, A. Szamosvolgyi1, D. Dobo1,2, A. Sapi1, A. Kukovecz1,2, Z. Konya1,3 (1SZTE TTIK, Dep Appl Environ Chem, 2MTA-SZTE "Lendület" Porous Nanocomposites Res Group, Szeged, 3MTA-SZTE Reac Kinetics & Surface Chem Res Group, Szeged, Hungary): Synthesis and characterization of controlled-size mono and bimetallic platinum-based nanoparticles for heterogenous catalytic processes / Heterogén katalitikus folyamatokban alkalmazott méretkontrollált platina nanorészecskék és platina-alapú nanoötvözetek szintézise és karakterizálása
 
10:20 - 10:40    Nikolett Oláh1, Zsolt Fogarassy1, Attila Sulyok1, Eszter Sáfrán1, Mónika Furkó2, Tamás Csanádi3, Katalin Balázsi1(1ITPMS CER HAS, Budapest, Hungary; 2BAY-Engineering Division, Budapest, Hungary; 3IMR SAS, Kosice, Slovakia): Structural investigation, corrosion properties and adhesion behavior of magnetron-sputtered nanocomposite TiC/a:C thin film coating / A magnetron-porlasztott TiC/a:C vékony réteg bevonat szerkezeti vizsgálata, korróziós tulajdonságai és adhéziós viselkedése.

COFFEE BREAK
 
11:00 – 11:20    Péter Németh1*, Garvie Laurence AJ2, Buseck Peter R3,4 (1IMEC HAS,Budapest, Hungary, 2CMS ASU, Tempe, USA, 3SESE ASU, Tempe, USA, 4SMS ASU,Tempe, USA) Ultrahigh-resolution transmission electron microscopy investigation of diamond nanocrystals / Gyémánt nanokristályok ultranagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóp vizsgálata

11:20– 11:40      J. Szívós, M. Serényi, Sz. Pothorszky, G. Sáfrán (ITPMS CER HAS, Budapest, Hungary) A universal technique for nanopatterning / Univerzális nanomintázási technika"
 
11:40 – 12:00     Zita Puskár1, Kornél Király1, Márk Kozsurek1, Erika Lukácsi1, Benjamin Barta1, Alán Alpár1 Tamás Balázsa1, Csaba Fekete2, Zsuzsanna Helyes3, Kata Bölcskei3, Valéria Tékus3, Zsuzsanna E. Tóth1, Károly Pap1, Gábor Gerber1 (1Semmelweis University, Budapest ,2IEM HAS, Budapest, 3University of Pécs, Pécs)  Role of dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) in the development and maintenance of hyperalgesia / A dipeptidil peptidáz 4 (DPP4) szerepe a hyperalgesia kialakításában ésfenntartásában
 
 
12: 25    Best Young Lecturer Award and Special Awards – announcement /Legjobb Fiatal Előadó Díj és a különdíjak kihirdetése
 
 
Closing Remarks/ a konferencia zárása  (Béla  Pécz)
 
LUNCH
 
Departure
 
 
 
Keresés
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz