Dr. Virágh Szabolcs életrajza
Dr. Virágh Szabolcs orvos, patológus, Berekböszörményben született 1930. május 31-én. (Szülei: Virágh József és Kotilla Emília. 1959-ben nősült, felesége: dr. Kiss Julianna, gyermekgyógyász. Fiuk Szabolcs 1966-ban született.)
 A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1955-ben szerzett orvosi diplomát. 1955-től 1966-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani és Kórszövettani Intézetében dolgozott, ahol 1961-ben kórbonctani-kórszövettani szakorvosi képesítést szerzett. 1963-tól 1968-ig a Budapesti Orvostudományi Egyetem II. sz. Szövet- és Fejlődéstani Intézet Elektronmikroszkópos Laboratóriumában végzett kutatómunkát, 1968-tól az Orvostovábbképző Egyetem - későbbi nevén a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem – Patológiai Intézetében az Elektronmikro-szkópos Laboratórium vezetője. Korábban tudományos főmunkatárs, 1980-tól egyetemi tanár.
Több mint negyven évig magyar, angol és francia nyelven oktatott és tartott tudományos előadásokat. 1960-tól több alkalommal külföldi egyetemeken ösztöndíjas, illetve meghívott kutató professzor (1960-61 Dept. of Pathology, Medical Faculty Strasbourg, France; 1970 Dept. of Physics, Univ. of Calgary, Canada; 1971 Dept. of Physiol., Faculty of Sciences, Strasbourg, France; 1974 Dept. of Physics, Univ. of Calgary, Canada; 1978 Dept. of Physics, Univ. of Calgary, Canada; 1993 Dept. of Anat. Embryol. AMC, Univ. of Amsterdam, NL).

 Kutatási területe: diagnosztikus elektronmikroszkópia, sejtbiológia, sejtpatológia, a szív ingerképző és –vezető rendszere. 1970-ben a PhD, 1987-ben az orvostudomány doktora fokozatot nyerte el.

 Főbb kitüntetései: Kiváló Oktató cím (1977); Munka Érdemrend Arany Fokozat (1985); Szent-Györgyi Albert-díj (1998).

 Bizottsági tagságok: 1977-89 Az Egészségügyi Minisztérium Orvostechnológiai Bizottságának tagja. 1980-89 az Orvostovábbképző Egyetem Tudományos Testületének tagja. 1980-86 az Orvostovábbképző Egyetem dékánhelyettese. 1980-90 a Magyar Elektronmikroszkópos Társaság elnöke. 1982-92 az Európai Elektronmikroszkópos Társaság elnökségi tagja. 1984 a VIII. Európai Elektronmikroszkópos Kongresszus elnöke, 1984 a Magyar Pathológusok Társaságának vezetőségi tagjai, 1985-91 a Magyar Tudományos Akadémia Sejt- és Fejlődéstani Bizottságának vezetője. 1991-95 a Magyar Pathológusok Társaságának vezetőségi tagja. 1992 a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Tudományos Tanácsának tagja.
 Tudományos társasági tagságok: Magyar Pathológusok Társasága, Európai Pathológusok Társasága, Magyar Anatómus Társaság, Magyar Elektronmikroszkópos Társaság, Francia Mikroszkópos Társaság, Society for Ultrastructural Pathology.

 Rangos bel- és külföldi folyóiratokban sokszor idézett publikációinak száma a százat meghaladja. Fő műve az 1996-ban megjelent „Atlas for Self-Assessment and Practice in Ultrastructural Pathology and Diagnostic Electron Microscopy”.

 Dr. Virágh Szabolcs, 2001-ben bekövetkezett haláláig dolgozott a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Elektronmikroszkópos Laboratóriumában.