Magyar Mikroszkópos Társaság


program 2012HSM ANNUAL MEETING
MAY 10-12, 2012, SIÓFOK, LAKE BALATON
A MAGYAR MIKROSZKÓPOS TÁRSASÁG
ÉVES KONFERENCIÁJA
SIÓFOK, 2012. MÁJUS 1-12.

MAY 10, THURSDAY / MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK


14:00-14:05 Welcome -introduction words /Köszöntés (Béla Pécz)

14:05-14:45
Invited, plenary lecture /Meghívott előadás
Radmilovic, Velimir (Belgrád, Serbia) Atomic resolution microscopy and spectroscopy of thermoelectric nanowires

14:45 -15:25
Invited, plenary lecture/Meghívott előadás
Gajovic, Srecko (president of the Croatian Society for Microscopy) Expression and localisation of Signal transducing adaptor molecule 2 (STAM2) in the developing and adult mouse nervous system

COFFEE BREAK / KÁVÉSZÜNET

15:40 -16:00 Madarász, D., Szenti, I., Sápi, A., Kukovecz, Á., Kónya, Z. : Fine tuning of titanate nanostructures- surface acidic sites / Titanát nanostruktúrák aktív centrumainak vizsgálata16:00-16:20 Kerti, Katalin, Lőrincz, Andrea, Nusser, Zoltán: High resolution electron microscopic localization of ion channels on CA1 pyramidal cells / Ioncsatornák sejtfelszíni eloszlásának vizsgálata CA1 piramis sejteken fagyasztva-tört replika jelöléssel16:20-16:40 Kovács, Árpád, Igaz, Antal, Barkóczy, Péter : The practise of correlative microscopy in metallographical examinations / Korrelatív mikroszkópia alkalmazása a metallográfiai vizsgálatokban16:40-17:00 Kristóf, Zoltán, Lantos, Csaba, Pauk, János, Gémesné Juhász, Anikó, Vági, Pál : Differentiation and organisation in microspore derived plant regeneration / Differenciáció és organizáció mikrospóra eredetű növényregeneráció során


17:00-17:25 ZEISS presentation/ ZEISS előadás


17:25-17:40 Kenesei, K., Demeter, K., Czéh, A., Lustyik, Gy., Madarász, E. : Optimising spectral detection of fluorescent nanobeads and imaging their distribution and clearance from mouse tissues /


18:00 DINNER / VACSORA

19:30 WINE TASTING / BORKÓSTOLÓ

MAY 11, FRIDAY/ MÁJUS 11 PÉNTEK8:30-9:00 Kozma, G, Puskas, R, Zita P, Kukovecz A : Observation of size distributed multiwalled carbon nanotubes and titanate nanowires in planetary ball mill by transmission electron microscopy / Bolygó golyós malomban őrölt többfalú szén nanocsövek és titanát nanoszálak méretcsökkentésének követése transzmisszós elektronmikroszkóppal9:00 -9:20 Kis Viktor: The role of glial cells in brain development: what can we learn from Drosophila? / A gliasejtek szerepe az agyfejlődésben: mit tanulhatunk az ecetmuslicától?9:20-9:40 Csúcs, Gábor : High-content imaging campaigns: possibilities and problems

9:40-10:00 Kováts, Zsófia, Szigeti, Beáta, Lőw, Péter, Török, János: Ultrastructural examination of feathers with transmission electron microscope / Madártollak ultrastrukturális vizsgálata transzmissziós elektronmikroszkóppal10:00-10:20 Orbán, Richárd, Cora, Ildikó, Dódony, István, Pekker, Péter , Czugler, Mátyás: Preparation and structural study of high temperature solution grown di-, and dodeka-borids / Nagyhőmérsékletű oldatokból növesztett di- és dodekaboridok szerkezetvizsgálata


COFFEE BREAK / KÁVÉSZÜNET

10:35-10:50 Barkóczy, Péter, Szakács, Gábor, Gyöngyösi, Szilvia : Characterization of the microstructure of directionally solidified Al-Ni eutectic / Irányítottan kristályosodott Al-Ni eutektikum mikroszerkezetének leírása10:50-11:10 Orsolits, B., Borsy,A., Welker, E., Madarász, E : Expression and subcellular localization of prion superfamily proteins during neuron formation / A prion szupercsalád fehérjéinek expressziója és subcelluláris lokalizációja az idegi irányú differenciáció során


11:10 - 11:30 Németh, Péter, Garvie Laurence A.J., Ohfuji Hiroaki, Buseck Peter R.: Nanoscale structural complexity of Canyon Diablo diamond / Canyon Diablo gyémánt szerkezeti komplexitása nanométeres skálán

11:30-11:50 Pálfi, Dénes: Three-dimensional two-photon functional imaging with millimeter z-scanning range and sub-millisecond temporal resolution in vivo and in vitro / Három dimenziós két foton szkennelés nagy térfogatban in vivo és in vitro mérések során

LUNCH / EBÉD


14:00- 14:20 Solymosi, Katalin, Lan Yin, Spetea, Cornelia : Differences in chloroplast ultrastructure in three widely used Arabidopsis accessions / A kloroplasztisz szerkezet eltérései a lúdfű (Arabidopsis thaliana) három általánosan használt ökotípusában14:20-14:40 Hasaneen, M.F., Biro, Domokos , Székely, Lajos, Menyhárd, Miklós, Gurbán, Sándor, Pekker, Péter, Dódony, István, Barna, B. Péter : Effect of oxygen doping on the structure evolution of TiN thin films deposited by unbalancedmagnetron sputtering / Oxigén adalékolás hatása a magnetronos porlasztással előállított TiN rétegek szerkezetének kialakulására14:40-15:00 Plattner V. M., Diana M. A., Bokor H., Giber K., Dieudonne S. & Acsady L. : A novel ascending reticular inhibitory system / Új, felszálló, retikuláris gátló rendszer15:00-15:20 Nyirő-Kósa, Ilona, Rostási, Ágnes, Gverić, Zvonka, Pósfai, Mihály : Carbonate precipitation under the ice of Lake Balaton / Karbonátképződés a Balaton jege alatt


15:20-15:40 Preininger É, Lőrincz Zs, Simon J.Vági P, Kósa A. Nyitrai P, Gyurján I : Establishment of artificial lichen-like bipartite and tripartite symbiosis / Mesterségesen létrehozott, zuzmó típusú hármas szimbiózisok vizsgálata

COFFEE BREAK / KÁVÉSZÜNET

16:00-16:20 Papp Z., Kozma G., Madarász D., Kukovecz Á. : Investigation of multiwalled carbon nanotubes modified cellulose nitrate membrane filters / Többfalú szén nanocsővel módosított cellulóz-nitrát membránok vizsgálata


16:20 -16:40 Rácz, Bence, Sótonyi, Péter, Soderling, H. Scott, Weinberg, J. Richard : Ultrastructural abnormalities in the hippocampus caused by the deletion of the actin regulator WAVE-1 / WAVE-1 aktinszabályozó-fehérje hiány okozta ultrastrukturális változások a hippokampuszban

16:40-17:00 Szabó, Géza, Kovács, Árpád, Barkóczy, Péter : The role of microscopy in the archeological researches / A mikroszkópia szerepe a régészeti kutatásokban17:00 -17:20 Walter Fruzsina, Veszelka Szilvia, Kablan Kal Asiye Nur Meltem, Pásztói Mária, Vigh Lóránd, Csiszár Boglárka, Tóth Andrea, Paizs Melinda, Siklós László, Búzás Edit, Falus András, Virgintino Daniela, Deli Mária : Sérülést követő glia és vér-agy gát változások morfológiai vizsgálata hisztamin deficiens (HDC-KO) egerekben / Injury-induced glial and blood-brain barrier changes in histamine deficient (HDC- KO) mice: a morphological study17:20 -17:40 Kristóf, Zoltán : Hogyan kínozzuk a hallgatóságot prezentációnkkal?18:00 DINNER / VACSORA

19:30 GENERAL MEETING / KÖZGYŰLÉSMAY 12, SATURDAY / MÁJUS 12. SZOMBAT8:30-8:50 Sulyok, Attila, Secondary electron intensity dependence on the layer structure / Szekunder elektron intenzitás függése a rétegrendszer szerkezetétől8:50-9:10 Vincze, A, Brubel, R, Kiss, P, Varga, A, Tamas, A, Hashimoto, H, Helyes, Zs, Reglodi, D : Sperm head morphology in PACAP deficient mice: Structural and ultrastructural aspect / PACAP-deficiens egerek spermiumfej morfológiájának vizsgálata fénymikroszkóp és pásztázó elektronmikroszkóp segítségével9:10-9:30 Szabó, Mária, Szalai1, S, Kónya, Zoltán, Kukovecz, Ákos : Preparation of WO3 nanowires and metal nanoparticle-WO3 nanocomposites / WO3 nanoszálak és fém nanorészecske-WO3 nanokompozitok előállítása


9:30-9:50 Kiss, Lóránd, Walter, Fruzsina, Bocsik, Alexandra, Veszelka, Szilvia, Szűts, Angéla, Kittel, Ágnes, Szabó-Révész, Piroska, Deli, Mária A. : Investigation of pharmaceutical excipients on cell cultures: morphological and functional changes / Gyógyszertechnológiában használatos segédanyagok vizsgálata tenyészeteken: morfológiai és funkcionális változások


COFFEE BREAK / KÁVÉSZÜNET

10:10-10:30 Szívós, János, Serényi, Miklós, Fülöp, Eszter, Sáfrán, György : Preparing Nano-Scale Masks and Direct Nanopatterning of Magnetic Layers With UV Laser / Nanoméretű maszk készítése és mágneses rétegek közvetlen Nanomintázása UV Lézerrel

10:30-10:50 Kittel, Á, Szabó G. Tamás, Búzás Edit, I.: Lessons of the electron microscopic analysis of microvesicle preparations produced by routinely used protocols / Az általánosan alkalmazott eljárásokkal nyert mikrovezikula preparátumok elektronmikroszkópos vizsgálatának tapasztalatai

10:50-11:10 Czigány, Zsolt: Identification of phases in Cu-Mn alloy thin films deposited by DC / DC magnetron porlasztással előállított Cu-Mn ötvözet vékonyrétegek fázisainak azonosítása

11:10-11:30 Dudás, Zsolt: SEM observation could lead to a fast ESCR determination method / Egy véletlen mikroszkópos megfigyelés eredménye a gyors ESCR érték meghatározásához elektronmikroszkóp segítségével
11:30- Best Young Lecturer Award - announcement
Closing Remarks (Béla Pécz)

LUNCH / EBÉD


Lectures in alphabetical order / Előadások ABC rendben

Barkóczy, Péter, Szakács, Gábor, Gyöngyösi, Szilvia : Characterization of the microstructure of directionally solidified Al-Ni eutectic / Irányítottan kristályosodott Al-Ni eutektikum mikroszerkezetének leírása
Csúcs, Gábor : High-content imaging campaigns: possibilities and problems

Czigány, Zsolt: Identification of phases in Cu-Mn alloy thin films deposited by DC
Dudás, Zsolt: SEM observation could lead to a fast ESCR determination method / Egy véletlen mikroszkópos megfigyelés eredménye a gyors ESCR érték meghatározásához

elektronmikroszkóp segítségével
Hasaneen, M.F., Biro, Domokos , Székely, Lajos, Menyhárd, Miklós, Gurbán, Sándor,
Kenesei, K., Demeter, K., Czéh, A., Lustyik, Gy., Madarász, E. : Optimising spectral detection of fluorescent nanobeads and imaging their distribution and clearance from mouse tissues /
Kis Viktor: The role of glial cells in brain development: what can we learn from Drosophila? / A gliasejtek szerepe az agyfejlődésben: mit tanulhatunk az ecetmuslicától?
Kiss, Lóránd, Walter, Fruzsina, Bocsik, Alexandra, Veszelka, Szilvia, Szűts, Angéla, Kittel, Ágnes, Szabó-Révész, Piroska, Deli, Mária A. : Investigation of pharmaceutical excipients on cell cultures: morphological and functional changes / Gyógyszertechnológiában használatos segédanyagok vizsgálata tenyészeteken: morfológiai és funkcionális változások

Kittel, Á, Szabó, G. Tamás, Buzás, Edit, I. : Lessons of the electron microscopic analysis of microvesicle preparations produced by routinely used protocols / Az általánosan alkalmazott eljárásokkal nyert mikrovezikula preparátumok elektronmikroszkópos vizsgálatának tapasztalatai

Kovács, Árpád, Igaz, Antal, Barkóczy, Péter : The practise of correlative microscopy in metallographical examinations / Korrelatív mikroszkópia alkalmazása a metallográfiai vizsgálatokban
Kováts, Zsófia, Szigeti, Beáta, Lőw, Péter, Török, János: Ultrastructural examination of feathers with transmission electron microscope / Madártollak ultrastrukturális vizsgálata transzmissziós elektronmikroszkóppal
Kozma, G, Puskas, R, Zita P, Kukovecz A : Observation of size distributed multiwalled carbon nanotubes and titanate nanowires in planetary ball mill by transmission electron microscopy / Bolygó golyós malomban őrölt többfalú szén nanocsövek és titanát nanoszálak méretcsökkentésének követése transzmisszós elektronmikroszkóppal
Kristóf, Zoltán : Hogyan kínozzuk a hallgatóságot prezentációnkkal?
Kristóf, Zoltán, Lantos, Csaba, Pauk, János, Gémesné Juhász, Anikó, Vági, Pál : Differentiation and organisation in microspore derived plant regeneration / Differenciáció és organizáció mikrospóra eredetű növényregeneráció során
Madarász, D., Szenti, I., Sápi, A., Kukovecz, Á., Kónya, Z. : Fine tuning of titanate nanostructures- surface acidic sites / Titanát nanostruktúrák aktív centrumainak vizsgálata
magnetron sputtering / DC magnetron porlasztással előállított Cu-Mn ötvözet vékonyrétegek fázisainak azonosítása

Németh, Péter, Garvie Laurence A.J., Ohfuji Hiroaki, Buseck Peter R.: Nanoscale structural complexity of Canyon Diablo diamond / Canyon Diablo gyémánt szerkezeti komplexitása nanométeres skálán

Nyirő-Kósa, Ilona, Rostási, Ágnes, Gverić, Zvonka, Pósfai, Mihály : Carbonate precipitation under the ice of Lake Balaton / Karbonátképződés a Balaton jege alatt

Orbán, Richárd, Cora, Ildikó, Dódony, István, Pekker, Péter and Czugler, Mátyás :

Orsolits, B., Borsy,A., Welker, E., Madarász, E : Expression and subcellular localization of prion superfamily proteins during neuron formation / A prion szupercsalád fehérjéinek expressziója és subcelluláris lokalizációja az idegi irányú differenciáció során

Pálfi, Dénes: Three-dimensional two-photon functional imaging with millimeter z-scanning range and sub-millisecond temporal resolution in vivo and in vitro / Három dimenziós két foton szkennelés nagy térfogatban in vivo és in vitro mérések során

Papp, Z., Kozma, G., Madarász, D., Kukovecz, Á. :Investigation of multiwalled carbon nanotubes modified cellulose nitrate membrane / filtersTöbbfalú szén nanocsővel módosított cellulóz-nitrát membránok vizsgálata
Plattner V. M., Diana M. A., Bokor H., Giber K., Dieudonne S. & Acsady L. : A novel ascending reticular inhibitory system / Új, felszálló, retikuláris gátló rendszer

Preininger, É, Lőrincz, Zs, Simon, J.Vági, P, Kósa, A. Nyitrai, P, Gyurján, I : Establishment of artificial lichen-like bipartite and tripartite symbiosis / Mesterségesen létrehozott, zuzmó típusú hármas szimbiózisok vizsgálata
Preparation and structural study of high temperature solution grown di-, and dodeka-borids / Nagyhőmérsékletű oldatokból növesztett di- és dodekaboridok szerkezetvizsgálata

Rácz, Bence, Sótonyi, Péter, Soderling, H. Scott, Weinberg, J. Richard : Ultrastructural abnormalities in the hippocampus caused by the deletion of the actin regulator WAVE-1 / WAVE-1 aktinszabályozó-fehérje hiány okozta ultrastrukturális változások a hippokampuszban Kiss, Lóránd, Walter, Fruzsina, Bocsik, Alexandra, Veszelka, Szilvia, Szűts, Angéla, Kittel, Ágnes, Szabó-Révész, Piroska, Deli, Mária A. : Investigation of pharmaceutical excipients on cell cultures: morphological and functional changes / Gyógyszertechnológiában használatos segédanyagok vizsgálata tenyészeteken: morfológiai és funkcionális változások
Solymosi, Katalin, Lan Yin, Spetea, Cornelia : Differences in chloroplast ultrastructure in three widely used Arabidopsis accessions / A kloroplasztisz szerkezet eltérései a lúdfű (Arabidopsis thaliana) három általánosan használt ökotípusában

Sulyok, Attila, Secondary electron intensity dependence on the layer structure / Szekunder elektron intenzitás függése a rétegrendszer szerkezetétől

Szabó, Géza, Kovács, Árpád, Barkóczy, Péter : The role of microscopy in the archeological researches / A mikroszkópia szerepe a régészeti kutatásokban
Szabó, Mária, Szalai1, S, Kónya, Zoltán, Kukovecz, Ákos : Preparation of WO3 nanowires and metal nanoparticle-WO3 nanocomposites / WO3 nanoszálak és fém nanorészecske-WO3 nanokompozitok előállítása
Szívós, János, Serényi, Miklós, Fülöp, Eszter, Sáfrán, György : Preparing Nano-Scale Masks and Direct Nanopatterning of Magnetic Layers With UV Laser / Nanoméretű maszk készítése és mágneses rétegek közvetlen Nanomintázása UV Lézerrel
Vincze, A, Brubel, R, Kiss, P, Varga, A, Tamas, A, Hashimoto, H, Helyes, Zs, Reglodi, D : Sperm head morphology in PACAP deficient mice: Structural and ultrastructural aspect. / PACAP-deficiens egerek spermiumfej morfológiájának vizsgálata fénymikroszkóp és pásztázó
Walter, Fruzsina, Veszelka, Szilvia, Kablan Kal Asiye Nur Meltem, Pásztói, Mária, Vigh, Lóránd, Csiszár, Boglárka, Tóth, Andrea, Paizs Melinda, Siklós, László, Búzás, Edit, Falus, András, Virgintino, Daniela, Deli, Mária : Sérülést követő glia és vér-agy gát változások morfológiai vizsgálata hisztamin deficiens (HDC-KO) egerekben / Injury-induced glial and blood-brain barrier changes in histamine deficient (HDC- KO) mice: a morphological study
Zeiss lecture / előadás