Magyar Mikroszkópos Társaságprogram2011

HSM ANNUAL MEETING
MAY 19-21, 2011, SIÓFOK, LAKE BALATON

MAY 19, THURSDAY


14:00-14:05 Welcome - introduction words (Béla Pécz)

14:05-14:45
Invited, plenary lecture
Rafal Dunin-Borkowski : Chemical reactions in a Cs corrected, environmental TEM

14:45 -15:25
Invited, plenary lecture
László Barna: Super-resolution light microscopy


COFFEE BREAK

15:40 -16:00

Zsolt Czigány, Fanny Misják, O. Geszti, T. Kolonits, Gy. Radnóczi: Phase diagram of Cu-Mn alloy thin films deposited by DC magnetron sputtering


16:00-16:20
Péter Egri, Anikó Zeöld, Balázs Gereben: Investigation of protein-protein interactions by fluorescent microscopy techniques


16:20-16:40
Dániel Madarász: Investigating the properties of ion-exchanged titanate nanostructures

16:40-17:00
Barbara Orsolist: Retinoic acid in the postnatal rodent brain

17:00-17:25
István Dódony, Péter Pekker, Ildikó Cora: Structural study of a kaolinite single-crystal using PED and diffraction tomography/" AND
Péter Pekker, István Dódony, Norbert Hegman:TEM orientation mapping on nanoscale using STEM mode"

17:25-17:40
Ilona Nyirő-Kósa, András Gelencsér, András Hoffer, Beatrix Turóczi, Ágnes Rostási, Kornélia Imre, Dorottya Csákberényi-Malasics, Ádám Tóth, Mihály Pósfai: Electron microscope study of red mud and its fugitive dust18:00 DINNER - WINE TASTING


MAY 20, FRIDAY


8:30-9:00
Tetsuo Oikawa/JEOL:Aberration-corrected HR TEM and analytical STEM with 200kV cold-FEG

9:00 -9:20
Katalin Halasy: Nitrogen monoxide synthase, the marker of nitrergic neurons: light and electron microscopic immunocytochemical studies in the septum of the rat brain

9:20-9:40
Fanny Misják: Self diffusion barriers in integrated circuits

9:40-10:00
Gergely Karsai, Christian Wegener, László Molnár, Edit Pollák: Synaptic marker proteins as useful tools in the study of neural control on peptidergic neurons

10:00-10:20
Anna Pintér Csordás, Nóra Vér, Lajos Matus, Zoltán Hózer : Studies of deposition of inactive fission product species by electron beam methods

COFFEE BREAK

10:35-10:50
Ákos Koppány Kiss, János Lábár : TEM characterization of grain boundaries in thin Si films, produced by melt mediated crystallization

10:50-11:10
László Molnár, Anita Steib, Mónika Mátyás, Kinga Oravecz, Edit Pollák: Brain regeneration in earthworms: an old story with new approaches

11:10-11:30
Péter Pekker, István Dódony, Christian Lefevre, Dennis Bazylinski, Richard Frankel, Mihály Pósfai : Morphologies and orientation mapping of magnetite magentosomes from magnetotactic bacteria

11:30-11:50
Tamás Váczi:Investigations of radiation damage using Raman microspectroscopy

11:50-12:10
Kata Kenesei: Spectral Imaging of fluorescent nanobeads in mouse tissues by Confocal Microscopy


LUNCH

14:00- 14:20
Viktor Kis, Tamás Maruzs, Zsuzsanna Szatmári and Miklós Sass. Investigation of autophagy using correlative light and electron microscopy

14:20-14:40
György Sáfrán, O. Geszti, V. Kiss, Zs. Kovács: Limitations of the internal calibration of HRTEM and size effect measurements by means of Au reference nanoparticles

14:40-15:00
Ákos Boros, Dóra Gunszt, Ildikó Somogyi, Edit Pollák, László Molnár: Characterization of CAPAergic neurons in the earthworm brain: from immunocytochemistry to gene dentification

15:00-15:20
János Szívós, György Sáfrán: Ion beam techniques in the nano-science and microscopy

15:20-15:40
Dénes Pálfi, Balázs Chiovini, Gergely F. Turi, Gergely Katona, Gábor Tamás, Attila Kaszás, Gergely Szalay, E. Sylvester Vizi, Norbert Hájos, Balázs Rózsa: Local calcium events investigating in hippocampal CA1 interneurons and pyramidal cells with real-time multi-photon scanning technic

COFFEE BREAK

16:00-16:20
Áron Keresztes, Wolfgang Fischer, Christiane Topp, Rebekka Henke, Matthias Eberius, Klaus-J. Appenroth : A novel mechanism of abscission in colonies of Lemna minor L.

16:20 -16:40
Péter János Szabó: Production of Very Fine Grained AISI 304 Steel with High Special Grain Boundary Density by Grain Boundary Engineering

16:40-17:00
Ramóna Offenmüller, Szabolcs Samu, Katalin Solymosi, Anna Skribanek: Structural and physiological response to aluminium stress in malting barley seedlings

17:00 -17:20
Róbert Puskás: Different carbon allotrope supported metal nanoparticles in catalysis

17:20 -17:40
Zita Puskár, Klára Gyimesi, Márk Kozsurek, Erika Lukácsi, Kornél Király, Apolka
Szentirmay, Csaba Fekete, András Z. Rónai: Morphological study of de novo endomorphin-2 biosynthesis in the rat spinal cord

18:00

DINNER

GENERAL MEETING
MAY 21, SATURDAY


8:30-8:50
András Kovács: Study of intrinsic stacking faults in Co:ZnO thin films by aberration corrected electron microscopy

8:50-9:10
Antal Igaz/ZEISS: Correlative microscopy

9:10-9:30
Péter Pusztai: Synthesis and characterization of one-dimensional nanostructures

9:30-9:50
Szilvia Veszelka: Visualization of amyloid â-induced toxicity and protection by pentosan in brain endothelial cells

9:50- 10:10
Viktória K. Kis, T. Németh, M. Keresztes: TEM study of partially ordered silicate glass

COFFEE BREAK

10:30-10:50
Levente Kürti: Development of a model to test nasal drug delivery based on RPMI 2650 human epithelial cell line

10:50-11:10
Ágnes Takács, Ferenc Molnár: Application of orientation imaging based on electron backscatter diffraction (EBSD) and infrared microscopy in geology

11:10-11:40
Lecture held by the prize-winner of the Electron Microscopic Foundation (Life Sciences)

11:40-11:55
Attila Sulyok, M.Menyhard: SEM image contrast due to embedded layers

11:55- Best Young Lecturer Award - announcement
Closing Remarks (Béla Pécz)

LUNCHMMT 2011
Siófok, Aranypart Hotel
előadások ABC sorrendben


A Magyar Elektronmikroszkópos Alapítványdíjazottjának előadása
Barna László: Szuperfeloldás NIKON mikroszkóppal. STORM Nikonresolutionmicroscope
Boros, Á., Gunszt, D., Somogyi, I., Pollák, E., Molnár, L.: A gyűrűsféreg agy CAPAerg neuronjainak jellemzése: az immuncitokémiától a génazonosításig
Czigány Zs., F. Misják, O. Geszti, T. Kolonits, Gy. Radnóczi: DC magnetron porlasztással előállított Cu-Mn ötvözet vékonyrétegek fázisdiagramja

Dunin-Borkowski, Rafal (CEN, Koppenhága, Demnmark): Chemical reactions in a Cscorrected, environmental TEM

Egri Péter, Zeöld Anikó, Gereben Balázs: Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata fluoreszcens mikroszkópos technikákkal
Halasy Katalin: Nitrogén monoxid szintáz, a nitrerg neuronok markere: fény- és elektronmikroszkópos immuncytokémiai vizsgálatok a patkány agy septumában
Igaz Antal/ZEISS: Korrelatív mikroszkópia

Karsai G., Wegener, C., Molnár, L., Pollák, E. Szinaptikus marker-fehérjék alkalmazása a peptidergic neuronok bemeneteinek vizsgálata során
Kenesei Kata: Fluoreszcens nanogyöngyök spektrális sajátságai az élő szövetben
Keresztes Á, Fischer W, Topp C, Henke R, Eberius M, Appenroth K-J:Eddig ismeretlen abszcissziós mechanizmus Lemna minor l. kolóniákban
Kis Viktor, Maruzs Tamás, Szatmári Zsuzsanna, Sass Miklós: A korrelatív fény és elektronmikroszkópia alkalmazása az autofágia kutatásában.
Kis Viktória: Részleges rendeződés TEM vizsgálata szilikátüvegben
Kiss Ákos Koppány, Lábár János: Szemcsehatárok jellemzése TEM-mel olvadékból kristályosított szilícium vékonyrétegben)

Kovács András : Rétegződési hiba Co:ZnO wurtzit vékonyrétegekben

Kürti Levente : RPMI 2650 humán nazális epitélsejtvonalon alapuló modell létrehozása gyógyszerbevitel tesztelésére

Madarász Dániel: Ioncserélt titanát nanoszerkezetek vizsgálataMisják Fanny: Öszerveződő diffúziós barrier rétegek az intergrált áramkörökben

Molnár, L., Steib, A., Mátyás, M., Oravecz, K., Pollák, E.:Agyregeneráció gyűrűsférgekben: egy régi történet új megközelítésben

Nyirő-Kósa Ilona, Gelencsér András, Hoffer András, Turóczi Beatrix, Rostási Ágnes, Imre Kornélia, Csákberényi-Malasics Attila, Tóth Ádám, Pósfai Mihály: A vörösiszap és a belőle származó por elektronmikroszkópos vizsgálata

Offenmüller Ramóna, Samu Szabolcs, Solymosi Katalin, Skribanek Anna: Strukturális és élettani változások alumínium stresszre sörárpa csíranövényekben

Orsolist Barbara: Retinsav a posztnatális rágcsáló agyban

Pálfi Dénes, Chiovini Balázs, Turi F. Gergely, Gábor Tamás, Katona Gergely, Kaszás Attila, Szalay Gergely, Vizi E. Sylvester, Hájos Norbert, Rózsa Balázs: Valós idejű 2-foton mikroszkópiai eljárások, Ca2+ jelek vizsgálata hippokampusz CA1 interneuronokban és piramissejtekben

Pekker Péter, Dódony István, Christian Lefevre, Dennis Bazylinski, Pósfai Mihály: Mágneses baktériumokban képződő magnetit kristályok morfológiája és orientációs térképezése

Pintérné Csordás Anna, Vér Nóra, Matus Lajos, Hózer Zoltán: Inaktív hasadási termékek lerakódásának vizsgálata elektronsugaras módszerekkel
Puskár Zita, Lukácsi Erika, Gyimesi Klára, Kozsurek Márk: A de novo endomorfin-2 bioszintézis morfológiai vizsgálata patkány gerincvelőben.

Puskás Róbert: Különböző szén allotróp hordozós fém nanorészecskék a katalízisben

Pusztai Péter: 1D nanoszerkezetek előállítása és jellemzése
Sáfrán György, Geszti Olga, Kiss Viktória, Kovács Zsolt:Méreteffektusmérésének és a HRTEM mikroszkóp kalibrációjának korlátai arany nanorészecske-etalon esetén

Sulyok Attila: Fedő réteg kontrasztja PEM képeken

Szabó Péter János :Finomszemcsés, sok speciális szemcsehatárt tartalmazó AISI 304 ausztenites saválló acél előállítása

Szívós János, Sáfrán György: Ionsugaras technikák a nanotudományban és a mikroszkópiában

Takács Ágnes, Molnár Ferenc: Visszaszórt elektrondiffrakción (EBSD) alapuló orientáció térképezés és infravörös mikroszkópia geológiai alkalmazása

Tetsuo Oikawa/JEOL :Aberration-corrected HR TEM and analytical STEM with 200kV cold-FEG
Váczi Tamás: Sugárkárosodás vizsgálata Raman-mikroszpektroszkópiával
Veszelka Szilvia A ?-amiloid peptid károsító és a pentozán védő hatásának kimutatása mikroszkópos technikákkal agyi endotélsejteken