Program

Magyar Mikroszkópos konferencia, Május 13-15, Siófok

HSM Annual Meeting , May 13-15, Siófok, Lake Balaton

 
Csütörtök, május 13.
MAY 13, THURSDAY
 
14:00-14:10  Welcome – Megnyitó  (Zoltán Kristóf)
 
14:10-14:50 

ANDRÁS KOVÁCS (invited, plenary lecture)
Research of materials in CEN
Anyagtudományi kutatások a Cen-ben

 
15:00 -15:40
OHAD MEDALIA  (invited, plenary lecture)
From the nuclear periphery to cell adhesion by cryo-electron tomography
 
KÁVÉSZÜNET - COFFEE BREAK
 
16:00 -16:25
Katona István - Aurio-Science / KOKI
Introduction of the NIKON Microscopy Center at Institute of Experimental Medicine
A NIKON-KOKI Mikroszkóp Központ bemutatása

  
16:30-17:00
Tőkés Szabolcs, Orzó László, Göröcs Zoltán (invited)
Digital Holografic Microscopy and its applications
Digitális Holografikus Mikroszkópia és alkalmazásai.
  
17:05-17:20
Bercsényi Kinga
Mibe került az agyunk evolúciója
What is to pay for the evolution of the human brain
 
17:25-17:40
Dódony István
Ásványszerkezetek elektronkrisztallográfiai vizsgálata
Electroncrystallographic study of mineral structures
 
18:00   
VACSORA - DINNER

BORKOSTOLÓ - WINE TESTING
_____________________________________________________________________________________

PÉNTEK, MÁJUS 14
MAY 14, FRIDAY
 
8:30-8:45
Lábár János
Szemcsehatárok jellemzése a TEM-ben
„Characterization of grain boundaries int he TEM”

.
8:50 -9:05
Vágvölgyi Anikó
2-foton mikroszkópia - egy új módszer az axonok vizsgálatára
2-photon imaging - a new method for studying axons)
 
9:10-9:25
Fogarassy Zsolt, Lábár János
Univerzális program elektron diffrakciós hiba reflexiók modellezésére
Universal program for modeling electron diffraction defect-reflections
 
9:30-9:45
Gunszt Dóra, SOMOGYI ILDIKÓ, JOÓ TAMÁS, VECSEI MÁTÉ JÁNOS, DEBERTIN GÁBOR, POLLÁK EDIT, MOLNÁR LÁSZLÓ
A hasdúclánc normál és patológiás regenerációja Eisenia fetidában
Normal and pathological regeneration of the ventral nerve cord ganglia in the earthworm Eisenia fetida
 
KÁVÉSZÜNET - COFFEE BREAK
 
10:35-10:50
SZÉKELY LAJOS, SÁFRÁN GYÖRGY, BARNA B. PÉTER
A HIPIMS ionizációs plazma hatása a TiN rétegek szerkezetére
Influence of HIPIMS plasma ionization on the microstructire of TiN


 
10:55-11:10
Cora Ildikó és Dódony István
Patterson módszer alkalmazása elektrondiffrakciós vizsgálatokban
Applications of Patterson-method in electron diffraction studies
 
11:15-11:30
Sápi András
Szén nanocsövek módosításának tanulmányozása ex situ és in situ elektronmikroszkópiával
Ex situ and in situ electron microscopic study of the modification of carbon nanotubes
 
11:35-11:50
Kozma Gábor
Beta amiloid oligomerizációjának tanulmányozása atomerõmikroszkópiával
Investigation of the olygomerization of beta-amyloid peptides by AFM
 
EBÉD
LUNCH
 
13:45- 14:00
SKRIBANEK ANNA
Tiszafa (Taxus baccata L.) színtestek ultrastrukturája 
Plastid ultrastructure of yew (Taxus baccata L.) 

 
14:05-14:20
Mohl Melinda
Fém nanoszerkezetek elektronmikroszkópos vizsgálata
Electron microscopic study of metal various nanoparticles
 
14:25-14:40
Karsai Gergely, Molnár László, Pollák Edit
Genetikailag módosított muslica aneuropeptid kutatásban
Genetically modified fruit fly (Drosophila melanogaster) in the neuropeptide research
 
14:45-15:00
Darányi Mária
Titanát nanocső – szén nanocső kompozit rétegek pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata
Investigation of titanate nanotube-carbon nanotube composite layers by electron microscopy
 
15:05-15:20
KIS VIKTOR, MARUZS TAMÁS, LŐRINCZ PÉTER
Ecetmuslica - három az egyben
Fruitfly - 3 in 1


15:25-15:40
Szerencsi Mariann
W-C:H bevonatok nagyfelbontású elektronmikroszkópos vizsgálata
HREM characterization of the nanostructure of W-C:H coatings
 
KÁVÉSZÜNET - COFFEE BREAK
 
16:00 -16:15
Májlinger Kornél
Lézeresen kezelt öntöttvas felületi rétegének mikroszkópi vizsgálata
 
16:20 -16:35
Szőke B., Leendvai Zs., Halasy K.                
Részleges táplálékmegvonás hatása a patkány agy lateralis septumának CART-peptid-tartalmú elemeire
Effect of partial food deprivation on the CART-peptide-containing elements of rat lateral septum

 
16:40 -16:55
POGÁNY LAJOS
EDX mikroanalízis vékony CoCu mágneses rétegeken
EDX Microanalysis  on thin CoCu magnetic layers.
 
17:00-17:15
Várkonyi Emese Éva
Alfa-disztrobrevin a melanin-koncentráló hormont termelő neuronokban.
Alfa-distrobrevin in melanin-concentrating hormon expressing neurons.
 

18:00

VACSORA
DINNER

 
KÖZGYŰLÉS
GENERAL MEETING

__________________________________________________________________________________________

SZOMBAT, MÁJUS 15
MAY 15, SATURDAY
 
8:30-9:05
Tóth Péter (invited):
Új és legújabb módszerek a bűnüldözésben
CSI vs Reality
 
9:10 -9:35
Csanády Ágnes
Az elektronmikroszkópia szerepe a nanoszerkezetű anyagokhoz vezető úton.
 Kiegészítés egy könyvbemutatóhoz: Csanády, Kálmán, Konczos (szerk): Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába, 2009, Eötvös Kiadó
The role of electronmicroscopy on the way of  Nanostructured Materials
Supplement to a bookpreview: Csanády, Kálmán, Konczos (szerk): Introduction to the world of nanostructured materials, 2009, Eötvös Kiadó)

 
9:35-9:50
GIULIA MAGNI et al
BBB and the purinergic system

9:55-10:10

Pintérné dr Csordás Tóth Anna
Néhány példa a nukleáris kutatásokhoz kapcsolódó mikroszkópos és EDX anyagvizsgálatból
Some examples from SEM EDX studies related to the nuclear research
 
10:15-10:30
Vitányi Beáta, KÓSA ANNAMÁRIA, SOLYMOSI KATALIN, BÖDDI BÉLA
Mi rejtőzik a felszín alatt? Etioplasztiszok kialakulása természetes körülmények között
What's hidden under the surface?/ Etioplast development under natural conditions

 
 
KÁVÉSZÜNET - COFFEE BREAK
 
10:50 – 11: 05
Szabó Péter János
 A színes maratás orientációfüggése
"Orientation dependence of color etching"
 
11:10-11:25
Molnár László, HORVÁTH BÁLINT, MÁTYÁS MÓNIKA, ORAVECZ KINGA, GUNSZT DÓRA, SOMOGYI ILDIKÓ, BOROS ÁKOS, POLLÁK EDIT Edit
A kiirtott agy regenerációja kontroll és mérgezett gyűrűsférgekben
Regeneration of the extirpated brain in ’control’ and toxicated earthworm
 
11:30-11:45
Mihalik Erzsébet
Borostásak és borotváltak. Bőrszöveti botanikus barangolás
Unshaven and cleanshaven. A botanical saunter into the epidermis
 
11:50     
Legjobb fiatal előadói díj kiosztása - Best Young Lecturer Award - announcement
A konferencia zárása - Closing Remarks  (Zoltán Kristóf)
 
12:00
EBÉD
LUNCH