A Magyar Mikroszkópos Konferencia  el?adásai


Kamarás Katalin: Mikroszkópia a látható és az infravörös tartományban

Horváth ErzsébetA Raman mikrospektroszkópia alkalmazási lehetõségei felületanalitikai célokra

Pozsgai ImreMikroszkópia és lokális kémiai analízis

Keresztes ÁronAz in situ kémiai vizsgálat lehet?ségei biológiai mintákon

Kristóf Zoltán: EELS vizsgálatok növényi mintákon

Szabó Milán:A fluoreszcens mikroszkópia nyújtotta lehet?ségek a növénysejtek homeosztázisának vizsgálataiban

Barna Árpád:Mérési módszerek és készülék fejlesztések az analitikai elektronmikroszkópiában az OKI-ban és az MFA-ban ( MFKI)

Pósfai MihályMagnetit és greigit kristályláncok mágneses baktériumokban: a mágneses mikroszerkezet és kristálymorfológia vizsgálata elektron holográfia és tomográfia alkalmazásával

Varsányi IldikóIzzólámpák fény-és elektronmikroszkópos vizsgálata a kriminalisztikában

Ferdinand Hofer:"EFTEM and EELS investigations at high spatial and high energy resolution"

Sáfrán György:CdSe és ZnSe vékonyrétegek el?állítása, mikroszerkezete és kémiai összetétele 

Pintérné Dr Csordás Tóth Anna:Hogyan vizsgáltuk a paksi reaktorvizet és milyen szilárd szemcsék voltak benne?

Malicskó LászlóMegemlékezés a Hallei Nemzetközi Elektronmikroszkópos Központ 

alapításának 30. évfordulójáról

Kellermayer MiklósSzinkronizált atomerõ- és evaneszcens mezõ fluoreszcencia mikroszkópia

Radnóczi György Zoltán2h-AlInN nanof? növesztése magnetron-porlasztással

Mátyás Ferenc: Egy idegsejt szinaptikus bemeneteinek kvantifikálása fény- és elektronmikroszkópos (3-D) rekonstrukció segítségével


Pogány Lajos Vékonyrétegek, biológiai minták nanométeres felületi morfológiájának vizsgálata nagyfelbontású lézerinterferométerel

Czigány Zsolt:Structure and Properties of Sputtered Ni-C and Ni-CNx Nanocomposite Thin Films

Dudás Zsolt:Kolloidális nanorendszerek és katalizátorszemcse belsejének tanulmányozása szombat

Mihalik ErzsébetGfp jelzett baktériumok vándorlásának nyomonkövetése növényi szövetekben