Az MMT 2004-es  konferenciájának programja
 

Csütörtök

14:00 -14:30  Megnyitó - Kristóf Zoltán : Térbeli leképezési és megjelenítési módok a fény és elektronmikroszkópiában.
14:30-15:00 Borbély András: Röntgen mikrotomográfia
15:00-15.45 Dunin-Borkowski:  Magnetic Induction Mapping of Nanostructured Materials using Electron Holography

16:00- 16:30 Varga Sándor: Integráns membránfehérjék 3-dimenziós kristályosítása és szubmolekuláris szerkezetének vizsgálata elektronkrisztallográfiás módszerrel
16:30- 17:00 Pósfai Mihály:  Atomi erőmikroszkópia környezettudományi alkalmazásai
17:00 - 17:20 Szolgay Péter: A CNN-UM számítógép és alkalmazásai
17:20- 17:50 Barna Árpád:  Ionsugaras mintamegmunkálás, a műtermék képződés hatásainak csökkentése

 KÖZGYŰLÉS  - az Elektronmikroszkópos Alapítvány 2004. évi Díjának átadása

Péntek:

9:00 - 9:45  Szabó Dezső-Barna Árpád : Az első magyarországi
elektronmikroszkópok...történetek a hőskorból- + kérdések, hozzászólások
9:45 - 10:40 az Elektronmikroszkópos Díj nyerteseinek előadása
Molnár László: Mikroszkópos módszerek kombinálása a megismerés folyamatában
Gábriel Róbert: A retina kémiai neuroanatómiája

11:00-11:20 Katona Gergely : Kétfoton mikroszkópia térben és időben - új mérési módszerek  a kétfoton mikroszkópiában
11:20 -11:50 Kellermayer Miklós: Egyedi biomolekulák vizualizálása és mechanikai manipulálása atomerőmikroszkóppal

14:00 - 14:20 Gál Tamás: Mikroméretű kriminalisztikai minták vizsgálata infravörös mikroszkópi-FTIR spektrofotometriás módszerekkel
14:20 - 14:40 Szoldán Zsolt: Optikai- és elektronmikroszkópia a forenzikus geológiában
14:40 - 15:00 Sedlacek: A nanokompozit vékonyrétegek technológiája és fizikai tulajdonságai
15:00 - 15:20 Lénárt Péter: Aktin-függő kromoszómavándorlás tengeri csillag petesejtekben
15:20 - 15:40 Visnovitz Tamás: A Mimosa pudica mechanorecepciója mikroszkópos szemmel

16:00 - 16:20 Tóth Szabolcs: Plasztiszok membránrendszerének tomográfiás vizsgálata
16:20 - 16:40 Kovács M. Gábor: Természetes és mesterségesen létrehozott gomba-növénygyökér interakciók fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatai
16:40 - 17:00 Kovács András: Fe-Pt nanokristályok in-situ TEM vizsgálata
17:00 - 17:20  Keresztes Zsófia : Biologiai határfelület modellek - szerkezeti es funkcionalis vizsgálatok atomi erőmikroszkóppal
17:20 - 17:40 Veisz Bernadett: Al-Ti/SiC rendszerben hőkezelés hatására kialakuló új fázisok mikroszkópiája

Szombat

9:00 - 9:20 Kovács Annamária: A képminőség objektív és szubjektív értékelése
9:20 - 9:40  Gálné Sólymos Kamilla: Szferulakutatás
9:40 - 10:00 Kokavecz János: Atomi erő mikroszkóp dinamikus es statikus üzemmódjainak   vizsgálata
10:00 -10:20 Hegedűs Balázs: 3D fáziskontraszt és fluoreszcens mikroszkópia

10:40 - 11:00 Bodor Ágnes: Különböző eredetű thalamikus gátló terminálisok vizsgálata 3D elektronmikroszkópos rekonstrukció segítségével
11:00 - 11:20 Pogány Lajos: Asztrocita metszetek kvantitativ kiértékelési folyamata
 képanalízissel
11:20 - 11:40  Malicskó László: YAB egykristályok OM és SEM vizsgálata

A konferencia zárása, ebéd....