A 2003 -as Magyar Mikroszkópos Konferencia programja

2003. május 29. csütörtök:
        Kristóf Zoltán: Megnyitó, A képrögzítés és képfeldolgozás alapjai
        Jens Krieger (Soft Imaging System): Comparison between different 
        tools for digitisation of HREM and SAED
        Lábár János: Imaging plate vs. negatív film; előnyök, hátrányok
        Gombos József ( Micro-Analytica Kft, Leica-Microsystems képviselet) 
        Mikroszkópos képkiértékelés, feldolgozás és adatbázis
        Kovács Kristóf: Képarchiválás

        Vacsora  majd közgyűlés, az Elektronmikroszkópos díj átadása
        Borozgatás a vízparton, közben  egy kötetlen beszélgetés a negatívok és 
        a CCD nagy csatájáról Szabó Dezső vezetésével.

 2003. május 30. péntek:
         Szabó Dezső megemlékezése az idén elhúnyt Lovas Béláról
        Jakucs Erzsébet: Különböző mikroszkópos módszerek kombinálása a 
        mikorrhiza kutatásban
        Mihalik Erzsébet: Mikroszkópos módszerek az az Erwinia amylovora 
        fertőzés (tűzelhalás) kutatásában
        Tóth Lajos, Veisz Bernadett és Paál Zoltán: Pd-Pt katalizátor 
        nanorészecskék  elektronmikroszkópos vizsgálata
        Az Elektronmikroszkópos díj nyerteseinek előadásai
        Kazup Dezső: Pásztázó elektronmikroszkópia valódi 3D-ben, 
        PVC termékek hibahelyei 
        Kristóf János: Raman mikroszkópia
        Pogány Lajos : Sejtek azonosítása képanalízissel
        Kittel Ágnes: Ultrakrio mikrotechnika használata P2 receptorok 
        vizsgálatában
        Karsa Ildikó: Festékmaradványok optikai módszerekkel történő
        vizsgálata  a  kriminalisztikai gyakorlatban 
        Párducz Árpád: Az ösztradiol hatása a szinapszis struktúrájára a 
         hipotalamuszban
        Sáfrán György: Oxidokkal adalékolt merőleges mágnesezésű FePt 
        adathordozó rétegek  szerkezetkialakulásának TEM vizsgálata.