Magyar Mikroszkópos Konferencia
1998. augusztus 24-26. Balatonalmádi

Előadások

1./  Ferenc Géza., Bély M., Kapp P., Rahói Ernőné: Az amyloidosis differenciál diagnosztikája elektronmikroszkóppal
(ORFI)

2./  Lőw Péter, Hastings R., Dawson S P., Kovács J., Mayer R. J., Reynolds S. E.:
26S Proteaszóma alegységek immun-elektronmikroszkópos lokalizációja programozott sejthalállal pusztuló rovar izmokban
(ELTE Állatszervezetttan Tanszék)

3./  Varga Sándor: Fehérjék szerkezetének vizsgálata elektronkrisztallográfiás módszerrel
 (DOTE Központi Szolgáltató Laboratórium)

4./  Keresztes Áron: Ozmium-ferrocianidos fixálási próbák leveleken
(ELTE Növényszervezettan Tanszék)

5./  Laskay Gábor.: Az intracelluláris Mg2+ koncentráció mikrofluorimetriás nyomonkövetése növényi és állati sejtekben
(JATE Növénytani Tanszék és Füvészkert)

6./  Mihalik Erzsébet, Nagy E., Kálmán K., Medvegy A.: Andro- és gynogenezis   ernyős virágú növényeknél 
(JATE Növénytani Tanszék és Füvészkert)     

7./  Hódi Klára: A pásztázó elektronmikroszkóp szerepe a filmbevonatok tanulmányozásában
(SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézet)

8./  Pogány Lajos: Monte Carlo módszer alkalmazása réteges mintákban
(MTA SZFKI)

9./  Marokházi Sándor, Major N.: PVC porok  morfológiája 
(BORSODCHEM)