Magyar Mikroszkópos Társaság

HÍRLEVÉL

1998. október
 
 

Kedves Tagtársunk!
 

1998. augusztus 24-26 között ismét megrendeztük Balatonalmádiban az immár hagyományosnak tekinthető Magyar Mikroszkópos Konferenciát. A korábbi évekhez képest kevesebb résztvevő színvonalas előadásokon ismerkedhetett meg az orvosbiológiai és anyagtudományi mikroszkópos kutatások legújabb eredményeivel. 
A konferencián meghívottként részt vett a csehszlovák, olasz és osztrák társegyesületek néhány vezetője is, akikkel egyeztettünk több, az 1999 évi Multinacionális Kongresszus szervezésével kapcsolatos kérdést. 
A konferencia fontos eseménye volt a vezetőségválasztó közgyűlés. A nyár folyamán Dr. Szabó Dezső, a jelölőbizottság elnöke levélben kérte egyesületünk tagjait, hogy tegyenek javaslatot a Magyar Mikroszkópos Társaság vezetőségére és elnökére. A beérkezett javaslatok alapján készített jelölőlistára két fordulóban leadott szavazatok alapján a következő négy éves ciklusra megválasztott vezetőség: 
Arató Gabriella  Keresztes Áron
Lábár János   Malicskó László
Párducz Árpád  Pécz Béla
Pozsgai Imre   Radnóczy György
Somosy Zoltán  Szabó Dezső
Takács József  Varga Sándor
Tiszteletbeli elnökök: Csanády Andrásné, Röhlich Pál és Virágh Szabolcs
A közgyűlés ismét Kovács Kristófot választotta a Magyar Mikroszkópos Társaság elnökének. 
A megválasztott elnökség nevében köszönjük a bizalmat és a következő négy évben igyekszünk tovább erősíteni egyesületünk szakmai tevékenységét és nemzetközi kapcsolatait. 
Amint az a korábbi hírlevelekből ismeretes, a IV. Multinacionális Elektronmikroszkópos Kongresszust 1999. szeptember 5-8 között Veszprémben rendezzük meg. A hírlevélhez mellékeljük a kongresszus első körlevelét és kérjük az érdeklődőket, hogy előzetes jelentkezésüket postán, faxon vagy e-mailben legkésőbb november végéig küldjék vissza. 
A IV. Multinacionális Elektronmikroszkópos Kongresszus egyúttal az Olasz Elektronmikroszkópos Társaság és a Magyar Mikroszkópos Társaság hivatalos nemzeti konferenciája is. 
 A IV. Multinacionális Elektronmikroszkópos Kongresszus tervezett programja: 
1999. szeptember 5. Érkezés, regisztrálás, este fogadás. Ezen a napon az előzetes tervek szerint több témakörben workshop-ot hirdetünk meg.
1999. szeptember 6. Délelőtt megnyitó, plenáris előadások, délután szekció-előadások, este az Olasz Elektronmikroszkópos Társaság és a Magyar Mikroszkópos Társaság közgyűlése
1999. szeptember 7. Délelőtt előadások, délután kirándulás, este kongresszusi vacsora
1999. szeptember 8. Délelőtt előadások, délután a kongresszus zárása és elutazás
   
A kongresszus alatt a mikroszkópokat, tartozékokat és segédanyagokat gyártó cégek kiállításon mutatják be legújabb termékeiket. 
A kongresszus második körlevelének megjelenése december elején várható. 
Hírlevelünkhöz két további rendezvény első körlevelét mellékeljük. 
A XII. Európai Elektronmikroszkópos Kongresszust a Csehszlovák Elektronmikroszkópos Társaság rendezi 2000. július **** között Brünnben. A rendező társaság elnökhelyettese, Fedor Ciampor a Magyar Mikroszkópos Társaság idei konferenciáján tájékoztatást adott az előkészületekről. Kérem egyesületünk tagjait, hogy előzetes jelentkezési lapjaikat az első körlevélen szereplő címre, közvetlenül a szervezőknek küldjék vissza. 
Az anyagtudománnyal foglalkozó mikroszkópos szakemberek figyelmébe ajánlom a II. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia és Kiállítás első körlevelét. Kérem, hogy az erre való jelentkezést is közvetlenül a konferencia szervezőinek küldjék vissza. 
A korábbi hírlevelekben rendszeresen közöltünk általános érdeklődésre számot tartó WWW-címeket. Ezúttal két (látszólag) szűkebb szakterülettel foglalkozó címet teszünk közzé, de remélem, hogy mindkét helyen olyan információ található, ami sok tagtársunk érdeklődését felkelti. 
A http://www.*********** címen található a “Profán patológia” című web-oldal. A rendkívül gazdag képanyag bizonyára jól segítheti a gyakorló patológusok és az orvostanhallgatók munkáját, de az azonos című leírás a laikusok számára is olvasmányos, érdekes mű. 
Az utóbbi hónapok legsikeresebb ingyenes képfeldolgozó programja a National Institute of Health munkatársai által kifejlesztett NIH Image program. Ez a Macintosh platformon futó program kifejezetten a mikroszkópos képfeldolgozás szempontjai szerint készült és rendkívül jól használható. Nemrég megjelent a program PC-változata is, amely a http://www.scioncorp.com címről ingyenesen letölthető. 
A legközelebbi hírlevél megjelenése január elején várható. Ha valakinek olyan közérdekű információja van, amit a hírlevélben meg kellene jelentetni, kérem, juttassa el hozzám 1998. december 15-ig.
     Üdvözlettel
              Kovács Kristóf