Magyar Mikroszkópos Társaság

HÍRLEVÉL

1998. február
 

Kedves Tagtársunk!

Az 1997. évi első hírlevél több fontos és rövid határidős tennivalóról tájékoztat. 
1. A korábbi évek hagyományait folytatva 1998-ban is találkozunk Balatonalmádiban, a Glas Hotelben (korábbi nevén az Üvegipari Művek üdülőjében). A tavalyihoz hasonló módon 1998. augusztus 24-26 között tudományos konferenciára hívjuk az egyesület tagjait. A konferencia fő célja, hogy lehetőséget teremtsen az új hazai tudományos eredmények bemutatására, szakmai tapasztalatcserére és egymás munkájának megismerésére. Ennek jegyében elsősorban előadásokat tervezünk, és szeretnénk, ha minél több fiatal mikroszkópos szakember élne a magyar nyelvű hazai bemutatkozás lehetőségével. Különleges jelentőséget ad a rendezvénynek, hogy ez a második olyan konferenciánk, ahol nem elektronsugaras leképezési rendszereket alkalmazó kutatók is beszámolhatnak eredményeikről. A konferencia ideje alatt a mikroszkópokat és mikroszkópos segédanyagokat, tartozékokat és kiegészítő berendezéseket forgalmazó cégek kiállításon mutatják be legújabb termékeiket. 
 A konferencia részvételi díja a Magyar Mikroszkópos társaság tagjai részére 8.400,- Ft, ami tartalmazza a szállás és étkezés költségeit is a rendezvény időtartama alatt. Kérjük, hogy érdeklődés esetén a hírlevélhez mellékelt előzetes jelentkezési lapot kitöltve legkésőbb 1998. április 15-ig juttassák vissza  levélben (Dr. Kovács Kristóf, Veszprémi Egyetem, 8201 Veszprém, Pf. 158, e-mail: kris@elod.vein.hu) vagy faxon (88-328-643). Az előzetes jelentkezések alapján összeállított programot, a részvételi díj befizetésére alkalmas csekket és hivatalos meghívót április végén küldjük. 
2. A Magyar Mikroszkópos Társaság alapszabálya értelmében a vezetőség megbízatása négy évre szól, ezért az idei konferencián egyesületünk közgyűlésén új vezetőséget kell választani. A vezetőségválasztás előkészítésére Jelölő Bizottságot hoztunk létre. A Jelölő Bizottság elnöke Dr. Szabó Dezső (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, telefon: 210-08-19/115), tagjai Gálné Dr. Solymos Kamilla (Eötvös Loránd Tudományegyetem) és Dr. Barna Péter (MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézet). Kérem egyesületünk tagjait, hogy javaslataikkal, véleményükkel segítsék a Jelölő Bizottság munkáját. 
3. 1997. október 5-9 között a szlovéniai Protorozban volt a III. Multinacionális Elektronmikroszkópos Kongresszus. A kongresszus szakmai programját neves külföldi mikroszkópos szakemberek meghívott előadásai nyitották meg. ********A kellemes környezetben, jó hangulatban megtartott színvonalas rendezvényen több, mint húsz magyar szakember vett részt. A magyar résztvevők társasutazás formájában, közösen, autóbusszal utaztak a rendezvényre. 
4. A legutóbbi Multinacionális Elektronmikroszkópos Kongresszuson a rendező országok mikroszkópos társaságainak vezetői értekezletükön nagyra értékelték a szervezők munkáját és a rendezvény gördülékeny, elegáns lebonyolítását és megvitatták a következő, IV. Multinacionális Elektronmikroszkópos Kongresszus helyszínét. A rendezés jogáért Horvátország (Dubrovnik) és Magyarország (Veszprém) pályázott, és hosszas vita után a minősített többségű szavazás eredményeként Magyarország kapta meg a rendezés jogát. 
 A kongresszust 1999. szeptember 5-8 között Veszprémben rendezzük meg. A rendezvény kapcsolódik a Veszprémi Egyetem 50 éves jubileumi ünnepségeihez. A szervezésben és lebonyolításban igénybe vesszük az egyetem nyújtotta technikai és személyi feltételeket. A szálláslehetőségek ötcsillagostól olcsó kollégiumi elhelyezésig terjednek, így a részvétel költségei bizonyosan nem lesznek magasabbak a korábbi évek rendezvényeinél. Rövidesen elkészül a kongresszus első körlevele, amit áprilisban postázunk valamennyi rendező ország (Magyarország, Ausztria, Csehország, Horvátország, Olaszország, Szlovák Köztársaság és Szlovénia) egyesületi tagjainak. Terveink szerint a kongresszusra szakembereket hívunk meg Lengyelországból és Romániából is. Ez a kongresszus egyúttal magyar nemzeti konferencia is lesz, és ugyanígy nemzeti konferenciájának tekinti a kongresszust az Olasz Elektron-mikroszkópos Társaság is. 

A hírlevél mellékleteként közzétesszük a Magyar Elektronmikroszkópos Alapítvány pályázati felhívását. 
Mint ismeretes, a magánszemélyek jövedelemadójuk 1 %-át felajánlhatják általunk fontosnak tartott célokra. Kérjük tagjainkat, hogy ezzel a felajánlással támogassák a Magyar Elektronmikroszkópos Alapítványt. 
A legközelebbi hírlevél megjelenése május elején várható. Ha valakinek olyan közérdekű információja van, amit a hírlevélben meg kellene jelentetni, kérem, juttassa el hozzám április 30-ig.
     Üdvözlettel
              Kovács Kristóf