Magyar Mikroszkópos Társaság

HÍRLEVÉL

1997. február

Kedves Tagtársunk!

Az 1997. évi első hírlevél több fontos és rövid határidős tennivalóról tájékoztat. 
1. A korábbi évek hagyományait folytatva 1997-ben is találkozunk Balatonalmádiban, de ezúttal nem a szokásos mikroszkópos találkozóra, hanem 1997. június 23-25 között tudományos konferenciára hívjuk az egyesület tagjait. A konferencia fő célja, hogy lehetőséget teremtsen az új hazai tudományos eredmények bemutatására, szakmai tapasztalatcserére és egymás munkájának megismerésére. Ennek jegyében elsősorban orális előadásokat tervezünk, és szeretnénk, ha minél több fiatal mikroszkópos szakember élne a magyar nyelvű hazai bemutatkozás lehetőségével. Különleges jelentőséget ad a rendezvénynek, hogy ez az első olyan konferenciánk, ahol nem elektronsugaras leképezési rendszereket alkalmazó kutatók is beszámolhatnak eredményeikről. A konferencia ideje alatt a mikroszkópokat és mikroszkópos segédanyagokat, tartozékokat és kiegészítő berendezéseket forgalmazó cégek kiállításon mutatják be legújabb termékeiket. A konferencia részvételi díja a Magyar Mikroszkópos társaság tagjainak 6000,- Ft. Ez az összeg tarlmazza a szállás és az étkezés költségeit is. Kérjük, hogy a mellékelt előzetes jelentkezési lapot kitöltve legkésőbb 1997. március 8-ig küldjék vissza Kovács Kristófnak (8201 Veszprém, Pf. 158, e-mail: kris@almos.vein.hu). Az előzetes jelentkezések alapján összeállított programot, a részvételi díj befizetésére alkalmas csekket és hivatalos meghívót március végén küldjük. 
2. A soronkövetkező Multinacionális Elektronmikroszkópos Kongresszus 1997. Október 5-9 között a szlovéniai Protorozban lesz. A kongresszus célja, hogy elsősorban a szervező országok (Szlovénia, Ausztria, Csehország, Horvátország, Magyarország, Olaszország és Szlovákia) szakemberei számára lehetőséget teremtsen az elektronmikroszkópos módszerek fejlesztése és alkalmazása terén elért eredmények bemutatására és a szakmai tapasztalatcserére. A kongresszus részvételi díja *** DEM. Elegendő számú jelentkező esetén kedvezményes társasutazást szervezünk Portorozba. Kérjük, hogy az érdeklődők töltsék ki az előzetes jelentkezési lapot és 1997. március 8-ig küldjék vissza Kovács Kristófnak (8201 Veszprém, Pf. 158, e-mail: kris@almos.vein.hu). Az előzetes jelentkezési lap alapján elküldjük a kongresszus második körlevelét és a kivonat elkészítésére vonatkozó utasításokat. A kivonatokat a kongresszus szervezőinek kell elküldeni 1997. április 30-ig. 
3. Nagy öröm, hogy a hírlevélben ismét bemutathatunk néhány új könyvet. 
Virágh Szabolcs, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem professzora a kutatásban és egyetemi oktatásban szerzett több évtizedes tapasztalatát felhasználva 1996-ban angol nyelven jelentette meg Atlas for Self-assessment and Practice in Ultrastructural Pathology and Diagnostic Electron Microscopy című hézagpótló könyvét. A bevezetőben a diagnosztikai elektronmikroszkópia alkalmazásának elvi alapjai mellett gyakorlati tanácsokat is találhatunk. A nappali tagozatos orvostanhallgatóknak és posztgraduális képzésben résztvevő diákoknak, valamint gyakorló pathológusoknak szánt atlasz 205 kitűnő minőségű elektronmikroszkópos felvételen mutatja be a legjellegzetesebb elváltozásokat. A didaktikailag kitűnően szerkesztett könyvben a mikroszkópos felvételeket a képekhez kapcsolódó kérdések és a kérdésekre adott válaszok követik, így egyaránt jól használható az oktatásban, kutatásban és a diagnosztikai elektronmikroszkópiában. A könyv kedvező áron beszerezhető a Medicina Könyvkiadónál (1054 Budapest, Zoltán u. 8, fax: 112-2450).
Az elektronmikroszkópia irodalma nagyrészt angol nyelvű. A színvonalas magyar nyelvű tankönyvek, jegyzetek hiánya sok gondot okozott az egyetemi, főiskolai oktatásban. Ezért különösen nagy jelentőségű, hogy a közelmúltban több egyetemi jegyzet is megjelent. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen adták ki Lábár János Az analitikai elektronmikroszkópia alapjai című egyetemi jegyzetét, ami a Kossuth Lajos Tudományegyetem és az Eötvös Loránt Tudományegyetem természettudományi karain a szerző által tartott előadások anyagára épül. A jegyzet szervesen kapcsolódik Radnóczi György itt ismertetett jegyzetéhez és Pozsgai Imre korábban bemutatott, A pásztázó elektronmikroszkópia és mikroanalízis alapjai című jegyzetéhez. A szerző, aki a tárgykör nemzetközileg elismert kutatója, jegyzetében részletesen ismerteti az analitikai elektronmikroszkóp leképezését, a pásztázó transzmissziós elektronmikroszkóp felépítését és sajátos leképezési módjait. Külön fejezet foglalkozik a röntgen-mikroanalízissel, a detektálás, a kísérleti paraméterek optimálása és a mennyiségi analízis kérdéseivel. A jegyzet bemutatja a rugalmas és rugalmatlan elektronszórások fizikáját, az elektron-energiaveszteség spektroszkópia alapjait, a spektrumok minőségi és mennyiségi értékelését. Az arányos felépítésű, jól szerkesztett és könnyen kezelhető jegyzetet egyaránt haszonnal forgathatják a módszerekkel ismerkedő szakemberek és a gyakorló kutatók is. A szerző ezzel a jegyzetével 1996-ban elnyerte a Magyar Elektronmikroszkópos Alapítvány díját.
Radnóczi György jegyzete, A transzmissziós elektronmikroszkópia és elektrondiffrakció alapjai szintén a KLTE kiadásában jelent meg. A jegyzet az általános tudnivalók mellett ismerteti a mintaelőkészítés anyagtudományban alkalmazott módszereit. A szerző jegyzetét elsősorban fizikus egyetemi hallgatóknak szánta, ennek megfelelően részletesen foglalkozik az elektrondiffrakció fizikai hátterével és a képek értékelésével. Külön fejezet tárgyalja a képalkotás elméletét. A jegyzetet évek óta eredményesen használjuk a Veszprémi Egyetemen is a nappali tagozatos és Ph.D. hallgatók oktatásában. Mindkét jegyzet a Kossuth Lajos Tudományegyetem jegyzetboltjától  rendelhető meg. 

     Üdvözlettel
     Kovács Kristóf