A Magyar Mikroszkópos Társaság Hírlevele
 

1. Beszámoló a taggyűlésről
2002.június 13-tól 15-ig a szokásos helyen, Balatonalmádiban került megrendezésre a Magyar Mikroszkópos Társaság konferenciája. A konferencia programja, az előadások kivonatai a web oldalunkon megtalálhatók. Az első nap estéjén tartottuk meg a közgyülést, mely ebben az évben új vezetőséget is választott.A közgyűlés jegyzőkönyve alapján röviden tájékoztatnánk minden kedves tagtársunkat a legfontosabb eseményekről. 

Kovács Kristóf elnök megnyitja az ülést, majd a határozatképtelenség megállapítása után (43 jelenlevő a 176 fős taglétszámból) be is zárja és néhány perccel későbbre kitűzi az újabb ülés időpontját. 
Rövid borkóstolás, beszélgetés után az elnök megnyitja az újabb közgyülést, mely most már létszámtól függetlenül határozatképes. Felkéri Vági Pált a jegyzőkönyv vezetésére.
Kovács Kristóf ismerteti a napirendet, majd beszámol az elmúlt év -elsősorban nemzetközi kapcsolatokat érintő -történéseiről. Felmerül a 2003-as, Horvátországban (Pula) június 1-5-ig rendezendő multinacionális mikroszkópos konferenciára szervezett busszal történő csoportos kiutazás lehetősége. A konferencia részvételi díja igen kedvező, kb 150 Euro lesz.
Takács József ismerteti a társaság pénzügyi helyzetét. (A társaság vagyona akkor 2.164.103, Ft volt.)
Szabó Dezső ismerteti a Mikroszkópos Alapítvány ez évi díjazottait. 4 orvosbiológiai témájú dolgozat érkezett be, 3 a KOKI-ból és egy Szegedről. A 150eFt értékű díjat megosztva kapták Nyíri Gábor és Tamás Gábor.
Kovács Kristóf és a vezetőség lemond. Röhlich Pál a jelölőbizottság elnöke ismerteti a választással kapcsolatos tudnivalókat. Biológus szakterületi elnököt valamint 6 biológiai és 6 anyagtudományi szakterületen dolgozó vezetőségi tagot kell választani az elkövetkező négy évre. A jelőlőbizottság javaslata az elnök személyére Párducz Árpád a Szegedi Biológiai Központból.(Felmerült még Szabó Dezső és Szél Ágoston neve is de ők nem vállalták.) Párducz Árpád életútjának bemutatása és személyes bemutatkozása után a közgyülés Kristóf Zoltánt (ELTE) is javasolja elnöknek, akit szintén felkérnek rövid szakmai bemutatkozásra. A két jelölt közül a közgyülés Kristóf Zoltánt választja meg a társaság elnökéül. 
A vezetőségi tagságra 16 jelölt maradt a listán ( Arató Gabriella, Takács József, és Keresztes Áron visszaléptek a jelölségtől, Pogány Lajos a közgyűlés javaslatára kerül fel a szavazólistára.Röhlich Pál mint tiszteletbeli elnök a továbbiakban is tagja a vezetőségnek, ezért rá nem kell szavazni.)
A jelölőlistára a következő kerültek:

NÉV       tud. terület ( A-anyagt.,  B-biol.)

Kovács Kristóf     A 
Párducz Árpád     B 
Radnóczi György     A 
Varga Sándor     B 
Lábár János     A 
Malicskó László     A 
Pécz Béla     A 
Mihalik Erzsébet     B 
Somosy Zoltán     B 
Dódony István     A 
Szabó Dezső     B 
Kittel Ágnes     B 
Tóth Péter     A 
Szél Ágoston     B 
Barna Árpád     A 
Pogány Lajos     A 

Mivel anyagtudományi szakterületről három egyenlő szavazatott kapott jelöltből csak kettő juthat be a vezetőségbe, róluk ismételt szavazás döntött volna. Malicskó László azonban visszalépett. Ennek megfelelően a szavazás végeredményeként kialakult vezetőség névsora  az aláhúzott jelöltekből áll össze. 
Kristóf Zoltán a társaság új elnöke megköszöni a bizalmat és néhány szóban felvázolja a legfontosabb teendőket, mint például a honlap, a levelezési lista elkészítése, az információáramlás javítása, a teljes tagság és a potenciális tagok megkeresése.
Mihalik Erzsébet megköszöni Kovács Kristófnak az elmúlt 8 évi elnöki munkáját.
 

2. Tervek 
Már Almádiban összeült a vezetőség, és megpróbáltuk összegyűjteni az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatait. Ez a hírlevél az egyik ilyen fontos teendő volt. A hangulatos, balatonparti, éjszakába nyúló borozgatások - beszélgetések során sokat megtudtunk egymásról, a szakmáról, de e mellett -hangsúlyozott a mellett szó- más is kell, ha Magyar Mikroszkópos Társaságnak tekintjük magunkat. Legyen vitaindító, vagy az almádii törzsgárda számára továbblendítő ez a vázlatos néhány gondolat, terv.

 Honlap. A társaságnak jelenleg 180 tagja van, mégsem jut el mindenkihez időben a számára szükséges információ. Biztosak lehetünk abban is, hogy ennél sokkal többen dolgoznak rendszeresen fény-, vagy elektronmikroszkóppal, vagy valami hasonló készülékkel. Sok, e témakör iránt érdeklődő nem is tud rólunk. Ezért nagyon fontos, hogy minél több hasonszőrűvel fel tudjuk venni a kapcsolatot, információt kaphassunk és küldhessünk közös hobbink, munkánk, imádott/gyűlölt, művészi szintre emelt/soha meg nem értett, szinte kizárólagosan alkalmazott/sajnos néha megkerülhetetlen (a nem kívánt rész törlendő) mikroszkópia témakörben. Erre egy honlap tűnik a legjobb megoldásnak. A honlap létrehozása már évek óta napirenden van, az új vezetőség erős elhatározottsággal kívánja megvalósítani, és e levél olvasásakor már - ha nem is végleges formában, de - működik. Itt remek linkek segítik a téma iránt érdeklődőket, megismerhetik a Társaság működését céljait, információkat szolgáltat hazai és nemzetközi rendezvényekről, és egy nyílt levelezési fórum is meg fog nyílni, ahol szinte mindenről lehet csevegni ami egy mikroszkópiával fertőzött humanoidot érdekel. A vezetőség a küldöttgyűlésen elhangzottak szellemében szét is osztotta a honlappal kapcsolatos teendőket, melyek elsősorban a Kristófok (Kovács Kristóf, Kristóf Zoltán) között oszlanak meg. A honlap a nálunk működő szerveren futna, és az ELTE vállalta az ezzel kapcsolatos name szerveri stb szolgáltatást. A prototípus a http://picasso.elte.hu/microscopy helyen fut, később a www.microscopy.hu címen lesz elérhető. Kérünk mindenkit, hogy ötletekkel, cikkekkel, linkekkel, hírekkel stb segítse a honlapunk felvirágzását.

 2003. évi hazai konferencia. Már kialakult a jövő évi konferencia helye, ideje, témája. A helyszín ugyanaz, mint eddig: Balatonalmádi, Glas hotel. Időpont május 29, 30 és utána (31-én) busz indul a konferenciáról Pulába a Multinacionális Elektronmikroszkópos Kongresszusra. A hazai konferenciáknak terveink szerint ezentúl az első nap lenne egy meghívott előadókkal, cégek képviselőivel is megtámogatott programja, mely mind az élő, mind az élettelen anyagok kutatóit érdekelné. Az idei téma  a mikroszkópi képrögzítési és feldolgozási technikák lenne. Az előadással jelentkezők természetesen nem kell, hogy mind ehhez a témához kapcsolódjanak, de mint mikroszkópos konferencián - ráadásul ahol terveink szerint továbbra sem lennének szekciók - olyan előadások kell, hogy elhangozzanak, amelyek az eredmények bemutatásán túl a mikroszkópos metodika szempontjából is érdekesek. A konferencia körlevelét pontosabb információkkal január végén juttatjuk el mindenkihez, illetve azokhoz a tagokhoz, akiknek az adataival (e-mail!!!) rendelkezünk. A részvételi díj várhatóan az előző évihez hasonlóan alakul (szállással, étkezéssel együtt 21 eFt egyágyas ill. 17 eFt kétágyas elhelyezéssel).

3. Adatszolgáltató lap/belépési nyilatkozat/csekk

A körlevélhez adatszolgáltató kérdőívet és belépési nyilatkozatot mellékelünk (ezek a honlapon is megtalálhatók, ahonnan le is tölthetők). Az előbbivel célunk az, hogy felfrissítsük a tagság adatait, és mindenki elérhető legyen. Különösen fontos az E-mail cím, mert hírleveleink többségét ilyen módon szeretnénk a továbbiakban tagjainkhoz eljuttatni. A belépési nyilatkozat természetesen társaságunkba belépni szándékozó, a mikroszkópia iránt érdeklődő kollegáink számára szolgál. Kérjük, hogy a kitöltés után az adatlapot és a nyilatkozatokat postán juttassák el társaságunk titkárához (Dr. Kittel Ágnes, MTA KOKI, 1450 Budapest, Pf. 67) 2003 január 10-ig. Az ívek mellé csekket is mellékelünk a 2003. évi tagdíj (1000 Ft) befizetésére. 
Az űrlapok kitöltése azért is fontos lenne, hogy újabb, a társaság működése szempontjából jelentős információk is nyilvántartásba kerüljenek. Ezek közül az egyik az a kérdés, hogy hozzájárul-e az illető, hogy az egyesület saját tagságának, nonprofit szakmai szervezeteknek, stb. kiadja nevét, munkahelyét és E-mail címét (így pl. megjelenhet az európai mikroszkópos társaság évkönyvében).
Egyesületünknek egyik tervezett szolgáltatása, hogy szakmai segítséget nyújtson tagjai és külső érdeklődők számára is. Ehhez szeretnénk összegyűjteni tagjaink szakmai tevékenységével kapcsolatos információkat, és megtudni, hogy ki milyen területen vállal esetlegesen munkát, szakmai segítségnyújtást. Egyesületünk természetesen általában csak a közvetítői szerepet vállalná. A honlapon lehetne ilyen kérdésekkel egy koordinátorhoz fordulni mailben, aki a kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosítaná, pl. továbbítaná a megkeresést a témában esetlegesen feladatot vállalók felé, vagy megfelelő felhatalmazás esetén megadná azok elérhetőségét. Aki ilyen feladatot vagy más munkát (pl. honlap működtetésével, az egyesület könyvelésével, jogi tanácsadással stb kapcsolatos segítséget) tud felajánlani, kérem keressen meg mailben mailto:kristofz@ludens.elte.hu).
 

Tagtoborzás. Társaságunk szeretne folyamatosan megújulni, ezért fontosnak tartja fiatal, a mikroszkópia területére frissen belépő kollégáink jelenlétét társaságunkban. Ugyancsak fontos lenne, hogy lehetőleg minél több kollégát tudhassunk magunk között. Kérjük ezért tagtársainkat, hogy hivják fel a környezetükben mikroszkópiával foglalkozó kollegáik figyelmét a Magyar Mikroszkópos Társaságra, honlapunkra és a belépés lehetőségére. A mellékelt belépési nyilatkozatot tovább másolhatják (vagy a honlapról letölthetik), kitöltés után kérjük azokat postán társaságunk titkárához (l. fentebb) eljuttatni. A Magyar Mikroszkópos Társaság számlaszáma, melyre az 1000 Ft éves tagsági díjat rózsaszín csekken fel lehet adni a  következő: 11711034-20805412-00000000

4.Logo
Felmerült, hogy mivel néhény éve már átalakultunk elektronmikroszkóposból mikroszkópos társasággá, ideje lenne a bélyegzőnket is lecserélni illetve átgondolni, mi legyen a társaság logója. A régi logó nagyon jó, de elektronmikroszkópos. Arra gondoltunk, úgy kellene átalakítani, hogy eredeti jellege megmaradjon. Talán legegyszerűbb megoldás a középen levő elektronmikroszkópos grid cseréje valami kevésbé specifikus szimbólumra. A vezetőség javaslatát rányomtattam a borítékra, a szines változat pedig a honlapon megtalálható. Kérem tagjaink szíves véleményét, javaslatait.

5. Beszámoló a Dél Afrikában megrendezett ICEM 15 kongresszusról és az IFSEM ülésről.
2002 szeptember első hetében rendezték meg a nemzetközi elektronmikroszkópos kongresszust Durbanben, Dél Afrikában. Körülbelül ezer résztvevő és 32 kiállító cég jött el az indiai óceán partján fekvő városba. Magyarországról hárman voltunk. Egy rendkívül profi módon szervezett kongresszuson vehettünk részt, ami szakmai szempontból  - bár én csak a biológiai vonatkozású előadásokról nyilatkozhatok - nagyon hasznos volt. Mint ahogy az a záró plenáris előadáson is elhangzott, az elektronmikroszkópia felébredt a 90-es évekre jellemző csipkerózsikaálmából, és új lendületett véve gyors és igen látványos fejlődésnek indult. A biológiában ennek főként az elektrontomográfián alapuló 3D rekonstrukciós módszerek és a fluoreszcens technikáknak az elektronmikroszkópiába történt átültetése jelentik az alapját, de nagyon érdekes volt a tényleges Zernike féle fáziskontraszt elektronmikroszkóp, és az a sok számítógépes kontrasztnövelő eljárás, ami például a kriometszetek megjelenítését segíti.
Nagyon jó programokat szerveztek a konferencia előtt, alatt és után is. Ha már az ember Dél Afrikába megy, nem hagyhat ki egy szafari túrát!
Ami rossz volt, illetve nem is volt, az a közbiztonság. Majdnem mindenkit ért valami kellemetlenség, igen sok embert kiraboltak. Gyalog még a főutcára, vagy a szállodasor előtti strandra sem volt veszélytelen kimenni. Nosztalgiával gondoltunk vissza Mexico City-re.
 
A konferencia alatt tartottuk az IFSEM (International Federation of Societes for Electron Microscopy) ülését, melyen elég sok dologgal kellett foglalkozni.. Az IFSEM-ben Magyarországot jelenleg egy szavazati joggal a Magyar Mikroszkópos Társaság elnöke képviseli. Most csak a legfontosabb döntésekből szedtem össze néhányat.
? -A következő nemzetközi kongresszus 2006-ban szeptember  3-8-ig, Japánban, Sapporóban lesz.( A vezetőség javaslata alapján mi is erre szavaztunk.) Kína 28-30 szavazati aránnyal szorult a második helyre, míg USA és Ausztrália igen kevés szavazattal az első fordulóban kiesett.
? -Az ülésen vita kerekedett arról, hogy megváltoztassuk-e az IFSEM nevet, kihagyva belőle az elektron szót, mivel  - mint ahogy mi is - sok társaság átalakult mikroszkópos társasággá. Én felvetettem, hogy talán még fontosabb lenne a konferencia nevéből törölni az elektron szót. Végül döntő többség a változtatások mellett szavazott. Ennek megfelelően a társaság neve IFSM lesz, míg a nemzetközi konferencia valószínűleg IMC (International Microscopy Conference). Az európai konferencia is nevet változtatott és már 2004-ben EMC (European Microscopy Congress) lesz.
 Az IFSEM új elnöke a leköszönő oxfordi Archie Howie helyett a társaság eddigi titkára, az Ausztráliából Oxfordba visszaköltöző, anyagtudományi szakterületen dolgozó David Cockayne lett.
 Az országok mikroszkópos társaságainak megfelelő státuszt és három szavazati jogot kaptak a nemzetközi szövetségben a gyártó cégek (összesen).
 

6. Konferenciák a közeli és távolabbi jövőben.
A rendes évi konferenciánk mint már az előzőekből is kiderült Balatonalmádi, Glas hotel. Időpont várhatóan május 29, 30.
 Multinacionális Mikroszkópos Kongresszus 2003. június 1-5, Pula. Erre társaságunk buszos utat szervez, indulás a mi konferenciánkról 31-én, és a pulai konferencia végén hazaút Budapestre. A busz az első napon ott maradna velünk, hogy egy kis kirándulást tehessünk a környéken. Persze még semmi sem fix. Akit érdekel a lehetőség kérem jelezzen vissza, ez elősegíti a szervezést. A pulai konferenciával kapcsolatos információ az interneten  a http://www.6mcm.kbsm.hr címen található vagy Röhlich Pálnál rendelkezésre állnak nyomtatott szórólapok.
 Az Európai Mikroszkópos Konferencia  (EMC) a zavaros izraeli viszonyok miatt átkerült Antwerpenbe, Belgiumba. Időpont: 2004. augusztus 22-27. A "first circular" már megjött, nálam átvehető, de a honlapjukról is minden információ megtudható: http://www.emc2004.be
 

Végezetül a Magyar Mikroszkópos Társaság vezetősége nevében Boldog Karácsonyt és minden jót, főként jó mikroszkópozást kívánok az elkövetkező esztendőre.
 

          
Budapest, 2002.december 17.                                              Kristóf Zoltán